شناسهٔ خبر: 57689 - سرویس دیگر رسانه ها
نسخه قابل چاپ

سهم جذب نخبگان از داخل و خارج کشور مشخص شد

در جلسه جذب اعضای هیات علمی مقرر شد که بنیاد ملی نخبگان سالانه ۳۵ نفر نخبه را خارج فراخوان از داخل و خارج کشور جذب کند.

به گزارش فرهنگ امروز به نقل از مهر؛ دویست و بیستمین جلسه هیئت عالی جذب، به ریاست محمدعلی کی‌نژاد در محل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار شد.

 در ابتدای جلسه رئیس هیئت عالی جذب  گزارشی از اجرای فرآیند جذب اعضای هیئت علمی از سال ۸۸ تا ۹۷ به تفکیک وزارتین و دانشگاه آزاد اسلامی با در نظر گرفتن چالش‌های پیش رو ارائه داد.

در ادامه جلسه قائم مقام بنیاد ملی نخبگان به ارائه توضیحاتی  در خصوص مصوبه هیأت دولت برای جذب ۱۰۰ نفر خارج فراخوان و مصوبه هیأت عالی جذب با عنوان جذب ۲۵ نفر سالانه نخبگان خارج از فراخوان پرداختند.

وی اضافه کرد: در دوسال اخیر اقدامات خوبی در جذب نخبگان ۱۰۰ دانشگاه برتر خارج از کشور رخ داده است به گونه ای که در هر رشته داوران برجسته ای این افراد را ارزیابی کرده اند و نفرات برتر را انتخاب و به دانشگاه‌ها معرفی کردند.

قائم مقام بنیاد ملی نخبگان همچنین به سطح بالای نخبگان داخل کشور اشاره کرد و تقاضای تسریع قانون خارج از فراخوان نخبگان خارج از کشور را به داخل کشور و افزایش تعداد سالانه به ۳۵ نفر را داشت لذا مقرر شد بنیاد ملی نخبگان سالانه ۳۵ نفر نخبه را خارج فراخوان از داخل و خارج کشور جذب کند.

در ادامه جلسه رئیس مرکز امورهیأت علمی وزارت بهداشت به ارائه گزارشی در خصوص جذب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ازسالهای ۸۸ تا ۹۷ پرداخت. وی افزود؛ جذب هیأت علمی از سال ۹۲ تا کنون افزایش پیدا کرده است. به طور متوسط در سال ۱۲۰۰ هیأت علمی جذب شده است. در این مدت۸۴۸۵ نفر عضو هیأت علمی  و ۷۸۷ نفر بورسیه جذب شده است.

تعداد شرکت کنندگان در فراخوان طی سال‌های مذکور ۲۵,۴۴۲ نفربوده است که از این تعداد۱۳۲۰۸ نفر خانم، ۱۲۲۳۴ نفرآقا بوده اند. تعداد کل جذب شدگان براساس مقطع تحصیلی ۲۰۶۲ نفر در دوره دکتری، ۱۳۰۴ نفر در دوره کارشناسی ارشد، ۳۳۵۲ نفر متخصص، ۷۷۸ نفرفوق تخصص، ۴۸۲ نفرفلوشیپ، ۷۸۷ نفرراتبه تحصیلی جذب شده اند.

متوسط جذب برای علوم پایه ۴۰ درصد، بالینی۶۰ درصد است. از سال ۹۳ تا ۹۶، ۱۷۳ ایثارگر و ۵۰ نخبه در وزارت بهداشت جذب شده اند. نسبت استاد به دانشجو در سال جاری در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ۱ به ۱۵.۲۵است.

 در صورتیکه پیش بینی برنامه ششم توسعه ۱به ۱۰است.  امر فوق بیانگر ضرورت جذب ۷۰۵۶۱۵.۲۵ نفر در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تا پایان برنامه ششم توسعه است.

در این گزارش پیگیری اخذ مجوز بودجه متمرکز جذب برای وزارت بهداشت، برگزاری فراخوان جذب دانشگاه‌های برخوردار یک بار در سال و غیر برخوردار دو بار درسال پیشنهاد شد.

در این جلسه مقرر شد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سالانه ۲۰۰۰ جذب هیئت علمی داشته باشند، همچنین درخواست شد شماره استخدامی بازنشستگان آزاد شود.

در ادامه جلسه وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تأکید کرد: خوشبختانه از گزارشات رئیس هیأت عالی جذب و رئیس مرکز امور هیأت علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خبرهای خوشی شنیده شد. سعی مان این است که از امکانات وزارت بهداشت در وزارت علوم و بالعکس استفاده شود چون می تواند رهگشا باشد.

سپس دبیر هیأت عالی جذب  مصوبه توانمندسازی و دانش افزایی را قرائت و تأکید کرد که وزارتین و دانشگاه آزاد اسلامی طبق سرفصل‌های مصوب شورای اسلامی شدن  دوره های معرفت افزایی و دانش افزایی را تشکیل دهند و هیأت‌های اجرایی جذب نیزنقش نظارتی دارند.

درادامه تعدادی از دانشگاهها و موسسات آموزش عالی  تفرش، صنعتی سهند، پیام نور، علوم پزشکی زابل، علوم پزشکی قزوین، فردوسی مشهد تأیید صلاحیت شدند.

دراین جلسه دبیر هیأت عالی جذب، نامه دانشگاه تربیت مدرس در باره نحوه بررسی صلاحیت علمی و عمومی بورسیه ها را مطرح کردند. دبیر هیأت مرکزی جذب وزارت علوم در پاسخ تأکید کرد، راتبه تحصیلی زمانی معاف از فراخوان بودند ولی تا کنون ادامه پیدا کرده است. در سامانه نیز راتبه ها در بخش تبدیل وضعیت وارد می شوند و با سایر متقاضیان سنجیده می شوند.

 سپس، رئیس هیأت عالی جذب اعلام کرد: هم اکنون همه متقاضیان اعم از راتبه یا فارغ التحصیل دکتری باید در فراخوان شرکت کنند.

در ادامه دبیر هیأت مرکزی جذب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اشاره کرد: از سال ۹۴ تا کنون ۴۸۸ نفر نخبه به دانشگاه‌ها معرفی شدند که از این تعداد ۱۰۳ نفر توسط هیأت مرکزی جذب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تأیید شدند.

در این جلسه مصوب شد صلاحیت علمی و عمومی راتبه ها باید مانند سایرین در هیأتهای اجرایی جذب و هیأت مرکزی جذب بررسی شود.

نظر شما