شناسهٔ خبر: 58305 - سرویس کتاب و نشر
نسخه قابل چاپ

زنان در آموزش عالی؛ تغییر توانمندساز

5 رویکرد اثر حاضر هم نظری و هم کاربردی است.

زنان در آموزش عالی؛ تغییر توانمندساز

جوآن دی جورجیولوتز

مترجم: بابک طهماسبی

ناشر: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی

تعداد صفحه: ۳۴۸ صفحه

قیمت: ۲۴ هزار تومان

رویکرد اثر حاضر هم نظری و هم کاربردی است. در یک سطح به ارزیابی پداگوژی از منظر محتوا و چگونگی تدریس و توسعة آن سنخ از برنامه درسی می‌پردازد که زنان را قادر و توانمند می‌سازد و در سطحی دیگر، موانع نهادی را بررسی می‌کند که همچنان سدّ پیشرفت آموزشی زنان می‌شوند و هم‌زمان به حوزه‌هایی می‌پردازد که حمایت نهادی در آن حوزه‌ها، تلاش‌ها در جهت تغییر را ترقی می‌بخشد.

نظر شما