شناسهٔ خبر: 58307 - سرویس کتاب و نشر
نسخه قابل چاپ

نگرشی انتقادی به توسعه جماعت‌محور

2 در انبوه آثار دانشگاهی، کمتر نمونه‌ای می‌توان یافت که چون این کتاب بی‌وقفه میان بحث‌های نظری و عملی رفت وآمد کند.

نگرشی انتقادی به توسعه جماعت‌محور

مارگارت لدویت

مترجم: منیژه نجم‌عراقی

ناشر: نی

تعداد صفحه: ۴۱۴ صفحه

قیمت: ۴۰ هزار تومان

توسعه جماعت‌محور تاکنون هرگز فرصتی چنین استثنایی در اختیار نداشته تا تعریفی تازه از دستور کار رادیکال خود به دست دهد و با گام‌برداشتن در مسیر تحول اجتماعی با بی‌عدالتی پیکار کند. دراین‌باره، مارگارت لدویت با تمرکزی مثال‌زدنی در بستری که از بررسی جهانی‌سازی و تغییرات سیاسی انگلستان و تأملی هم‌زمان در میراث دو نقطة عطف فلسفی سدة گذشته، پائولو فریره و آتونیو گرامشی، فراهم آورده است به بازاندیشی توسعه جماعت‌محور می‌پردازد تا پداگوژی نقادانة زمانة ما از کار درآید. در انبوه آثار دانشگاهی، کمتر نمونه‌ای می‌توان یافت که چنین بی‌وقفه میان بحث‌های نظری و عملی رفت وآمد کند.

نظر شما