شناسهٔ خبر: 59163 - سرویس کتاب و نشر
نسخه قابل چاپ

فریدریش و عصر رمانتیسیسم آلمانی

فریدریش نویسندگان این کتاب تلاش کرده‌اند جایگاه فریدریش را در تاریخ نقاشی بازتعریف کنند. این نقاش بین‌المللی پس از مرگش در سال ۱۸۴۰ تقریبا فراموش شده بود، تا این‌که آلمانی‌ها پس از نمایش اولین آثارش در سال ۱۹۰۶ به اهمیت او واقف شدند.

فریدریش و عصر رمانتیسیسم آلمانی

لیندا سیگل، ساباین ریوالد و کسپر منراد

گردآوری و ترجمه: مهدی کرد نوغانی

ناشر: چشمه

تعداد صفحه: ۲۷۲ صفحه

قیمت: ۳۲ هزار تومان

کاسپار داوید فریدریش بزرگ ترین نقاش عصر رمانتیسیسم آلمانی و یکی از مهم ترین نقاشان تاریخی نقاشی است. بخش اول کتاب حاضر ترجمه و تلخیصی است از کتابی نوشته ی لیندا سیگلف سیگل در این کتاب زندگی و آثار فریدریش را از تولد تا مرگ شرح داده و خواننده را با مهم ترین درون مایه های آثار فریدریش آشنا کرده است. او برخی از مهم ترین آثار فریدریش را هم از منظر فلسفی و هم از جنبه ی هنری بررسی کرده و در آنجا که لازم بوده است نسبت آن ها را با وقایع سیاسی و زمانه ی فریدریش نشان داده است. بخش دوم کتاب حاضر نیز شامل چند نوشته ی کوتاه است که به بررسی چند مورد از آثار فریدریش با نگاهی متفاوت پرداخته اند. این نوشته ها برخی از مواردی را که در کتاب سیگل مغول مانده اند مورد نظر قرار داده و با نگاهی جزئی تر وجوهی از هنر فریدریش را عیان کرده اند.نقاشی آلمانی و در کل هنر آلمان اوایل قرن نوزدهم را باید در پرتوی تفکر رمانتیک آلمانی بررسی کرد. این تلاش‌های خلاقانه محصول تاملات فلسفی-ادبی دوره رمانتیسیسم هستند. خلاف دوره‌های پیشین در تاریخ هنر، نقاشی رمانتیک آلمانی را نمی‌توان صرفا براساس سبک بررسی کرد. فریدریش فقط یک نقاش نبود، بلکه همچون واگنر و شومان، شاعر و آفریننده و فیلسوف بود. او جهان طبیعت را بر تابلوی نقاشی به تصویری رمانتیک از واقعیت بدل می‌کرد. عصر رمانتیک نابغه‌ای چون واکنردر را در دامن خود پروراند که به چند هنر اشراف داشت: شعر، موسیقی، فلسفه. فریدریش بعد دیگری هم به آن‌ها اضافه کرد و در آثارش شعر و موسیقی و فلسفه با نقاشی پیوند خوردند.

فهم نقاشی‌های فریدریش به‌سادگی میسر نیست. گرچه او نظام فکری مشخصی نداشت و اشعار زیادی نسروده، اما متفکری اصیل و شاعری حقیقی بوده است. او عمیقا دین‌دار بود و عشقی پرشور به طبیعت داشته است. نقاشی‌هایش منظره‌های رویاگونه و سرزمین‌هایی بی‌مرز و کران را نشان می‌دهند که گویی خارج از رمان و مکان به‌ سر می‌برند.

نویسندگان این کتاب تلاش کرده‌اند جایگاه فریدریش را در تاریخ نقاشی بازتعریف کنند. این نقاش بین‌المللی پس از مرگش در سال ۱۸۴۰ تقریبا فراموش شده بود، تا این‌که آلمانی‌ها پس از نمایش اولین آثارش در سال ۱۹۰۶ به اهمیت او واقف شدند.

عناوین کتاب «فریدریش و عصر رمانتیسیسم آلمانی» به ترتیب‌ عبارت‌اند از: دیباچه، نور صبحگاهی‌، بهار، تابستان، پاییز، زمستان، نظاره‌گران ماه، فریدریش و دو دانمارکی در حال نظاره ماه، پنجره‌ای با چشم‌اندازی به پارک: معمایی که حل شد.

نظر شما