شناسهٔ خبر: 59343 - سرویس کتاب و نشر
نسخه قابل چاپ

فضیلت

فضیلت در این کتاب استدلال می‌شود که دلایل خوبی برای اکتساب فضیلت‌های اخلاقی و فکری داریم.

فضیلت

(بررسیهای اخلاقی و معرفتشناختی)

هتر باتلی

مترجم: امیرحسین خداپرست

ناشر: کرگدن

تعداد صفحه: ۲۸۰ صفحه

قیمت: ۳۵ هزار تومان

هتر باتلی در مقدمه گیرای خود بر این موضوع استدلال میکند که فضیلت اقسامی دارد. برخی فضایل جهان را جای بهتری میکنند یا کمک میکنند به معرفت برسیم؛ برخی دیگر به نیتهای خوب بستگی دارند: مثل دغدغه دیگران یا دغدغه صدق را داشتن. فضیلت رهیافتی اصیل به این موضوع است و با دقت اخلاق فضیلت و معرفتشناسی فضیلت را درون نظریهای عام درباره فضیلت جای میدهد. در این کتاب استدلال میشود که دلایل خوبی برای اکتساب فضیلتهای اخلاقی و فکری داریم. فضیلتمندان اغلب معرفت بیشتر و زندگی بهتری دارند. باتلی ضمن تقرب به فضیلت به گونه بدیع و روشنگر و استادانه خواننده را از خلال انبوهی از نوشته‌های راجع‌به این موضوع هدایت میکند.

نظر شما