شناسهٔ خبر: 59636 - سرویس دیگر رسانه ها
نسخه قابل چاپ

«تعاملات دینی در هند مدرن»/همزیستی و گفت‌وگوی پیروان ادیان

انتشارات آکسفورد کتاب «تعاملات دینی در هند مدرن» نوشته مارتین فوچ و وسودا دالمیا را منتشر کرد.

«تعاملات دینی در هند مدرن»/همزیستی و گفت‌وگوی پیروان ادیان

به گزارش فرهنگ امروز به نقل از مهر؛ کتاب «تعاملات دینی در هند مدرن» Religious Interactions in Modern India نوشته مارتین فوچ و وسودا دالمیا به تازگی در ۴۳۸ صفحه توسط انتشارات آکسفورد منتشر شده است.

«مارتین فوچ» محقق انسان شناسی و جامعه شناسی است. او استاد تاریخ ادیان هند در مرکز «ماکس وبر» برای مطالعات پیشرفته فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ارفورت آلمان است. همچنین وسودا دالمیا نیز استاد هند شناسی و مطالعات مدرن جنوب آسیا در دانشگاه کالیفرنیاست.

مولفان کتاب معتقدند ادیان و مذاهب آسیای جنوبی همواره با دیدگاه خاصی مورد مطالعه قرار گرفته‌اند، چه به عنوان ادیان سنتی هند که عبارتند از هندویسم، اسلام، بودیسم، سیکیسم، جینیسم و مسیحییت و چه گرایش‌های آن در زمان‌های مختلف با شرایط گوناگون.

این اثر به بررسی عمده ادیان سنتی هند که اسامی آن را با متذکر شدیم می‌پردازد و درباره پیوندهای درونی آن با تمرکز بر قرون نوزدهم و بیستم میلادی بحث می‌کند. همه فصلهای اثرمورد نظر نه تنها تنوع و چندگانگی درونی هر گرایش مکتبی را مورد ارزیابی قرار داده، بلکه فرم خاصی از همزیستی آنها با یکدیگر را با همه توافق و تضادهایش نیز در بر می‌گیرد.

علاوه براین اثر پیش رو دیدگاه متقابل شاخه‌های اصلاح شده و غیر اصلاح شده هر یک از این مکاتب دینی سنتی هند در سیر زمان را زیر ذره بین قرار داده است. فراتر از آن جنبش‌های اصلاحی مذاهب، شرایط جدیدی که توسط رهبران و کارشناسان ادیان به وجود آمده به نوعی جامعه و سیاست را به همدیگر گره زده نیز مورد بحث قرار گرفته است.

در جمع محتوای این کتاب حاوی یک گزارش تاریخی جامع از عمده شکل‌های ادیان سنتی هندی است که در قرن نوزدهم و بیستم میلادی پدید آمده‌اند.

برخی از عناوین سرفصل‌های این اثر بدین قرار است:

· پیچیدگی مشارکتی و ناهماهنگی‌های طبیعی بین هند و انگلیس در اوایل قرن نوزدهم

· مدرنیته استعمار: مدیریت، زن و اسلام در منطقه بهوپال هند

· مربی گمراه کننده و همسر مزاحم: آشوب در جنوب هند

· هویت جینیسم و فضای عمومی در قرن نوزدهم هند

· مشترکات و تفاوت‌های گرایش‌های فکری هندوئیسم

· دسته بندی جامعه در استعمار و قبل از استعمار: با تاکید ویژه بر آموزه‌های مکتب سیک

· اصلاح جامعه در قرن بیستم

· انکار از سکولارسازی

· منطق دارایی اموال متعدد، گاندی و پیشگامان و معاصران وی

· بوته صلح: اکثریت و جامعه در پنجاب مسلمان

· رای، دین مردم و حق حاکمیت در هند استعماری

نظر شما