شناسهٔ خبر: 60607 - سرویس دیگر رسانه ها
نسخه قابل چاپ

آلمانی‌ها هنوز نسبت به اقلیت‌های مذهبی و قومی دیدگاهی منفی دارند

بنا به نتایج یک نظرسنجی با گذشت سی سال از فروپاشی دیوار برلین، هنوز شهروندان این کشور نسبت به اقلیت‌های مذهبی مانند مسلمانان، یهودیان و اقلیت‌های قومی مانند روما و سینتی دیدگاهی منفی دارند.

آلمانی‌ها هنوز نسبت به اقلیت‌های مذهبی و قومی دیدگاهی منفی دارند

به گزارش فرهنگ امروز به نقل از مهر، نظرسنجی جدید مرکز تحقیقات پیو در آلمان نشان می‌دهد که پس از سی سال از فروپاشی دیوار برلین، هنوز شهروندان این کشور نسبت به اقلیت‌های مذهبی مانند مسلمانان، یهودیان و اقلیت‌های قومی مانند روما و سینتی دیدگاهی منفی دارند. بر اساس این نظرسنجی، هرچند آلمانی‌ها به اندازه ۳۰ سال پیش نسبت به اقلیت‌ها دیدگاهی منفی ندارند، اما هنوز هم مردم آلمان نسبت به مسلمانان، یهودیان و اعضای گروه‌های سینتی و روما خوش‌بین نیستند. این احساس منفی در ایالت‌های شرقی آلمان نسبت به غرب این کشور بیشتر دیده می‌شود. نظرسنجی جدید مرکز تحقیقات پیو نشان می‌دهد که ۳۶ درصد از شهروندان شرق آلمان نسبت به مسلمانان نظر منفی دارند. این در حالی است که ۲۲ درصد از شهروندان در غرب این کشور چنین دیدگاهی دارند. همچنین ۱۲ درصد از مردم شرق آلمان نسبت به یهودیان دیدگاهی منفی دارند، اما در غرب این کشور تنها ۵ درصد از مردم نسبت به یهودیان احساس منفی دارند. در این میان، شرایط اقلیت‌های قومی سخت‌تر به‌نظر می‌رسد. نتایج نظرسنجی نشان می‌دهد که ۴۸ درصد از شهروندان شرق آلمان نسبت به اقلبت روما نگرش منفی دارند، این در حالی است که در ایالت‌های غربی ۳۴ درصد چنین دیدگاهی را مطرح کرده‌اند.

مرکز تحقیقات پیو، این نظرسنجی را پس از سه دهه از فروپاشی دیوار برلین و اتحاد دو آلمان انجام داده است. پیش از این نیز در سال ۱۹۹۱ چنین نظرسنجی صورت گرفته بود. مقایسه این دو نظرسنجی نشان می‌دهد که طرفداران یهودیت و روما به میزان قابل توجهی در آلمان افزایش یافته است. با این وجود هنوز هم نگرش منفی نسبت به این اقلیت‌ها در کشور آلمان بسیار دیده می‌شود. البته در سال ۱۹۹۱ در نظرسنجی پیو، سوالی درباره مسلمانان وجود نداشت. در سال ۱۹۹۱ مانند امسال، ۱۲ درصد از مردم شرق آلمان نسبت به یهودیان دیدگاهی منفی داشتند، اما در ایالت‌های غربی، این آمار ۲۷ درصد بود که در حال‌حاضر به ۵ درصد کاهش یافته است. همچنین در سال ۱۹۹۱، ۲۹ درصد از شهروندان در شرق و ۲۳ درصد از آنها در غرب گفتند که مایل نیستند درباره اقلیت‌ها اظهارنظر کنند، اما اکنون تنها ۷ درصد شهروندان در ایالت‌های شرقی و ۷ درصد در غرب آلمان چنین نظری را ابراز کردند. علاوه بر این، ۳۰ سال پس از سقوط دیوار برلین، ۹۱ درصد از شهروندان در شرق و ۸۹ درصد از شهروندان غرب آلمان معتقدند که اتحاد دو آلمان، اتفاق خوبی بوده است. با این حال، شرکت‌کنندگان در نظرسنجی پیو، معتقدند تفاوت‌های قابل‌توجهی در استاندارد زندگی میان شرق و غرب آلمان وجود دارد. در عین‌حال ۲۳ درصد از شهروندان شرق آلمان معتقدند که کیفیت زندگی در شرق و غرب این کشور به یک نسبت است و در غرب آلمان ۳۲ درصد از مردم چنین دیدگاهی دارند.

نظر شما