شناسهٔ خبر: 60943 - سرویس دیگر رسانه ها
نسخه قابل چاپ

ضرورت درج و شفاف سازی رزومه اعضای هیئت علمی دانشگاه ها

رئیس هیئت عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: سوابق، فعالیت‌های علمی و رزومه اعضای هیئت علمی دانشگاه ها برای تطبیق با سند آمایش آموزش عالی باید در پایگاه اطلاع‌رسانی دانشگاه‌ها درج شود.

ضرورت درج و شفاف سازی رزومه اعضای هیئت علمی دانشگاه ها

به گزارش فرهنگ امروز به نقل از مهر؛ محمدعلی کی‌نژاد درگفتگویی گفت: شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه ای دارد مبنی بر آمایش آموزش عالی، که باید جذب اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها منطبق با این مصوبه باشد.

وی ادامه داد: دراین مصوبه، ما نمی دانیم اعضای هیئت علمی که در دانشگاه ها جذب شده اند آیا با آمایش آمورش عالی مذکور تطبیق دارند یا خیر، آیا رشته‌ای که دارند مورد نیاز است یا خیر؟ بنابراین برای فراهم شدن زمینه توسعه کیفی و نظام‌مند دانشگاه‌ها ضرورت دارد تا سوابق اعضای هیئت علمی جذب شده در دانشگاه ها شفاف سازی شده و فعالیت‌های علمی و رزومه اعضای هیئت علمی دانشگاه ها در پایگاه اطلاع‌رسانی دانشگاه‌ها برای اطلاع عموم درج شود.

رئیس هیئت عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: زمانی که سوابق اعضای هیئت علمی درج شود، مشخص می شود که اعضای هیئت علمی در چه رشته ای تحصیل کرده اند، چه تاریخی دانشیار شدند، آیا به موقع تبدیل وضعیت داشتند یا موارد دیگر، که با استفاده از این اطلاعات مشخص می شود اعضای هیئت علمی که جذب شده اند منطبق با آمایش آموزش عالی هستند یا خیر.

کی نژاد افزود: در حال حاضر هر دانشگاه فعالیت‌های علمی و رزومه اعضای هیئت علمی خود را در پایگاه اطلاع‌رسانی دانشگاه‌ درج کرده است اما بهتر بود که ما این سوابق را به صورت آمایش منطقه ای داشته باشیم.

نظر شما