شناسهٔ خبر: 61081 - سرویس دیگر رسانه ها
نسخه قابل چاپ

۲۴۰ نفر متخلف انتقال از خارج در علوم پزشکی/ پرونده هنوز باز است

رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت گفت: پرونده متخلفان انتقال از دانشگاه های خارج به داخل هنوز باز است و در مراجع قضایی در حال پیگیری است.

۲۴۰ نفر متخلف انتقال از خارج در علوم پزشکی/ پرونده هنوز باز است

به گزارش فرهنگ امروز به نقل از مهر؛ دکتر کیانوش جهانپور در گفتگویی درباره جدیدترین آمار در زمینه شناسایی متخلفان انتقال از خارج به داخل در گروه علوم پزشکی گفت: آخرین آماری که در این زمینه وجود دارد ۲۴۰ نفر شناسایی شده اند که اگر شاغل به تحصیل بودند از ادامه تحصیل شان جلوگیری به عمل آمد و اگر در مرحله رسیدگی بودند پرونده آنها متوقف شد.

وی گفت: این موضوع نیز یک پرونده جداگانه در حوزه تخلفات انتقال از خارج به داخل در حوزه آموزش علوم پزشکی است که در حال رسیدگی به آن هستیم.

وی یادآور شد: تخلفاتی هم از سوی دانشجویان و هم از سوی افراد دیگری که در این پرونده ها دخیل بوده اند مطرح بوده است. این پرونده به نوعی ارجاع قضایی شده و ادامه رسیدگی به آن قاعدتا از طریق مراجع قضایی خواهد بود و اطلاع رسانی درباره آن متعاقبا صورت می گیرد.

رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت گفت: بررسی ها در این زمینه همچنان ادامه دارد و اگر موارد جدیدی هم باشد مشمول همان خواهد شد.

نظر شما