شناسهٔ خبر: 62492 - سرویس دیگر رسانه ها
نسخه قابل چاپ

کتاب «نظام ایدئالیسم استعلایی» منتشر شد

کتاب «نظام ایدئالیسم استعلایی» نوشته فریدریش ویلهلم یوزف شلینگ با ترجمه سیدمسعود حسینی توسط نشر نی منتشر شد.

کتاب «نظام ایدئالیسم استعلایی» منتشر شد

به گزارش فرهنگ امروز به نقل از مهر؛ کتاب «نظام ایدئالیسم استعلایی» اثر فریدریش ویلهلم یوزف شلینگ جایگاهی ویژه در ایدئالیسم آلمانی پساکانتی دارد. این اثر به همراه بنیاد کل آموزه‌ی علم فیشته و پدیدارشناسی روح هگل سه اثر دوران‌ساز این جریان فلسفی را تشکیل می‌دهند. نظام ایدئالیسم استعلایی در واقع مظهر اوج اندیشه‌های فلسفی شلینگ در دوره‌ی نخست فعالیت او (۱۷۹۴-۱۸۰۰) و حاصل تأملات وی درباره‌ی فلسفه‌های اسپینوزا، لایب‌نیتس، کانت و فیشته است.

شلینگ در نظام ایدئالیسم استعلایی بر آن شد که به رؤیای پساکانتیِ «نظامِ فلسفه» جامه‌ی واقعیت بپوشاند. وی در این اثر کوشید آنچه را نزد کانت و فیشته پراکنده و متفرق بود، در یک اثرِ واحد وحدت ببخشد. از این رو، نظام ایدئالیسم استعلایی شامل دو بخش اولیه است (بخش‌های نخست و دوم) که در حکمِ «فلسفه‌ی اولی» هستند و در آن‌ها «اصلِ» فلسفه استنتاج می‌شود. بخش سوم «فلسفه‌ی نظری» را تشکیل می‌دهد که شلینگ در آن تحقیقاتِ خویش درباره‌ی «فلسفه‌ی طبیعت» را دوشادوش تاریخِ آگاهی شرح می‌دهد. بخش چهارم «فلسفه‌ی عملی» به معنای موسع را تشکیل می‌دهد که شلینگ در آن مفاهیم «اراده»، «خودتعین‌بخشی»، «دیگری»، «قانون اخلاق»، «تاریخ» و «دین» را پیش می‌کشد. بخش پنجم معطوف به «غایت‌شناسی» است. و نهایتاً در بخش ششم «فلسفه‌ی هنر» به‌منزله‌ی ارغنون فلسفه و مقامی برتر از فلسفه مطرح می‌شود.

کتاب «نظام ایدئالیسم استعلایی» شامل شش بخش است که عناوین آن عبارتند از: در باب ایدئالیسم استعلایی، استنتاج کلی ایدئالیسم استعلایی، نظام فلسفه نظری براساس گزاره های بنیادی ایدئالیسم استعلایی، نظام فلسفه عملی براساس گزاره های بنیادی ایدئالیسم استعلایی، گزاره های اصلی غایت شناسی براساس گزاره های بنیادی ایدئالیسم استعلایی و استنتاج یک ارغنون کلی برای فلسفه.

کتاب «نظام ایدئالیسم استعلایی» در ۳۸۴ صفحه با قیمت ۵۸ هزار تومان توسط نشر نی منتشر شده است.

نظر شما