شناسهٔ خبر: 63967 - سرویس کتاب و نشر
نسخه قابل چاپ

ضمیر ناآگاه

ضمیر

ضمیر ناآگاه

زیگموند فروید

مترجمان (از متن آلمانی): علی فولادین، آرین مرادزاده، حسین مجتهدی

انتشارات: سیاوشان/ چاپ چهارم

تعداد صفحه: ۹۶ صفحه

قیمت: ۲۰ هزار تومان

چنانچه بخواهیم محوری ترین یافته علمی بنیان گذار روان کاوی، زیگموند فروید را نام ببریم، بی گمان مفهوم ضمیر ناآگاه است که یکی از افق‌گشاترین یافته های روان کاوی است، چرا روان پژوهان را برای شناختی ژرف تر و کارآتر از ساختار روان انسان، بسیار یاریگر بوده است.

مهم ترین نوشتار فروید در راستای تبیین دقیق و عالمانه این مفهوم نوشتار ضمیر ناآگاه (۱۹۱۵) است، که برای نخستین بار ترجمه فارسی این اثر از زبان اصلی اش، آلمانی، در اختیار دانش پژوهان و مشتاقان روان کاوی قرار گرفت و اکنون به چاپ چهارم رسیده است. این کتاب در چند بخش ترجمه شده است: ضمیر ناآگاه؛ توجیه ضمیر ناآگاه،؛چندمعنایی ضمیر ناآگاه و دیدگاه جایگاه شناسانه؛ احساس های ناآگاهانه؛ جایگاه شناسی و پویش پس رانش؛ چگونگی های ویژه سامانه ضمیر ناآگاه؛ ارتباط هر دو سامانه؛ به رسمیت شناختن ضمیر ناآگاه. همچنین در انتهای کتاب اصطلاحات مهم به ظور مفصل توضیح داده شده است.

نظر شما