شناسهٔ خبر: 64974 - سرویس کتاب و نشر
نسخه قابل چاپ

کتاب درآمدی بر روش‌شناسی و اندیشه‌شناسی حقوق در آیینه گفتار بزرگان حقوق

کتاب درآمدی بر روش‌شناسی و اندیشه‌شناسی حقوق در آیینه گفتار بزرگان حقوق

به تازگی کتابی با عنوان «درآمدی بر روش‌شناسی و اندیشه‌شناسی حقوقیاستاد دکتر جعفری لنگرودی» به قلم جناب آقای دکتر علیرضا آبین (دکترایحقوق خصوصی و عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه) و به سفارش و همت  پژوهشکده حقوق و قانون ایران، انتشار یافته است.

در این کتاب که به تبیین منظومه فکری یکی از چهره‌های ماندگار و تکرارناشدنی حقوق ایران از منظر مطالعه‌ای «روش شناسانه» پرداخته شده است، شاهد ارائه تصویری جامع از شیوه استخراج دلیل، تفسیر، استدلال و نهایتاً تولید یا بازتولید نظرات یا نظریه‌های حقوقی توسط حقوقدانان شهیر ایرانی استاد دکتر جعفری لنگرودی می‌باشیم.

این کتاب، مزین به تقریظ ها و دیباچه‌هایی از بزرگان حقوق ایران است که برخی از آنها، نخستین بار است که بر کتابی تقریظ می‌نویسند و این، چهره ای خاص به کتاب مزبور داده است.

از جمله برخی اظهار نظرهای بزرگان حقوق در خصوص محتوای‌ این کتاب و نویسنده آن به شرح ذیل است:

استاد دکتر جعفری لنگرودی: کتاب، خیلی خیلی عالی است؛ دارای یکنوع اصالت است؛ دارای مطالب و مصادیقی وصف ناشدنی است؛ کار نویسندهماهرانه بوده است و این، می‌تواند از دقت نظر بالای علمی نویسنده حکایتکند.

استاد دکتر سید حسین صفایی: اثری که همکار محقق و ارجمند دکتر علیرضا آبین به رشته تحریر در آورده اند، اثری ارزشمند است که مطالعه آن رابه همه حقوقدانان و به ویژه علاقه مندان به فلسفه حقوق توصیه میکنم و توفیقروز افزون مولف فاضل و محقق آن را از خداوند بزرگ خواستارم.

آیت الله دکتر محقق داماد: کتاب درآمدی بر روش‌شناسی و اندیشه شناسی حقوقی، توسط نور چشم عزیز، مفضال ارجمند جناب آقای دکتر علیرضا آبینزیر نظر پژوهشکده حقوق و قانون ایران، تالیف و فراهم آمده است؛ من از این اقدام عالمانه و فاضلانه تقدیر و تشکر دارم.

جناب آقای محمد درویش زاده: دوست فاضل و ارجمندم جناب آقای دکتر علیرضا آبین را در این حوزه مشتاق و مستعد دیدم و تالیف این کتاب را به ایشان سپردم و امیدوارم که مجلد یا مجلدات بعد از آن در باب اندیشه‌شناسی استاد دکتر جعفری لنگرودی نیز توسط ایشان تدوین و به جامعه علمی و فرهنگی ایران تقدیم گردد.

گفتنی است آقای دکتر علیرضا آبین، در طول دوران تحصیلات خویش،محضر بزرگان حقوقی و فقهی ایران را درک کرده است که از جمله آنها می‌تواناین استادان را برشمرد: دکتر سید حسین صفایی، دکتر سید مصطفیمحقق داماد، دکتر ربیعا اسکینی، دکتر حسن (سیامک) ره پیک، دکتر محمد صقری، دکتر عباس کریمی، دکتر محمد عیسایی تفرشی، دکتر حبیبالله رحیمی، آیت الله دکتر سید محمد بجنوردی، آیت الله امامی کاشانی، آیت الله اوسطی، دکتر حسینعلی سعدی، استاد سید محسن حسینی خامنه‌ای، دکتر سید ابوالقاسم نقیبی، دکتر محمد بهرامی خوشکار، دکتر سید محمد صادق موسوی و.... .

برای سفارش این کتاب با شماره تلفن 63877 تماس حاصل فرمایید

نظر شما