شناسهٔ خبر: 65012 - سرویس کتاب و نشر
نسخه قابل چاپ

چاپ هشتم «ادیان در خدمت انسان» امام موسی صدر به نمایشگاه رسید

‌ مؤسسه امام موسی صدر چاپ هشتم «ادیان در خدمت انسان» و تجدید چاپ چند کتاب دیگر را به نمایشگاه آورده است.

به گزارش فرهنگ امروز: مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر که ناشر تخصصی اندیشه‌های امام موسی صدر در تهران است کتاب ادیان در خدمت انسان را به سی و سومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران آورده است.

این انتشارات همچنین چاپ ششم «نای و نی» چاپ پنجم «حدیث سحرگاهان» چاپ هفتم «انسان آسمان» و چاپ پنجم «روح تشریع در اسلام» امام موسی صدر را منتشر و به نمایشگاه آورده است.

ادیان در خدمت انسان را می‌توان مانیفست فکری امام موسی صدر دانست که چکیده‌ای از دین شناسی و در آن ارائه شده است.

نظر شما