سیاست‌گذاری علم‌وفرهنگ

 • گفت‌وگو با سید حمید خداداد حسینی، رئیس کارگروه مدیریت شورای تحول و ارتقای علوم انسانی؛ تحول مدیریت، مدیریت تحول ۱ ماه قبل

  گفت‌وگو با سید حمید خداداد حسینی، رئیس کارگروه مدیریت شورای تحول و ارتقای علوم انسانی؛ تحول مدیریت، مدیریت تحول

  رشته‌های مدیریت آمیخته‌ای از سایر رشته‌های علوم انسانی است. این نکتۀ بسیار مهمی است که شاکلۀ مدیریت را شکل می‌دهد، بنابراین نباید با نگاه مهندسی به‌صورت ابزاری به این رشته بنگریم. اگر ما بیاییم و این‌ها را مخدوش کنیم، به آن منویاتی که از بازنگری بر اساس معیارهای مشخصی که تعریف شده است، نمی‌رسیم. اگرچه مدیریت در حوزۀ مثلاً بانک‌داری با حوزۀ بیمارستانی تفاوت‌هایی دارد، اما پایه و ذات رشته عوض نمی‌شود و آن چیزی که مورد تأکید قرار می‌گیرد شرایط بومی حاکم بر نوع سازمان یا حرفه است که باید در بازنگری رشته لحاظ بشود.

 • دوگانه زبان پدری و مادری در قوانین اساسی ایران ۱ ماه قبل

  گزارشی از سخنرانی حبیب‌اله فاضلی در همایش اصل ۱۵ قانون اساسی؛

  دوگانه زبان پدری و مادری در قوانین اساسی ایران

  طی سه دهه گذشته بویژه پس از جنگ تحمیلی این اصل سه دسته روایت را به خود دیده است، روایت تاریخی، حقوقی و سیاسی. دو روایت نخست می‌توانند غایات اصل را منعکس کنند اما روایت سیاسی که بر منطق «دوست- دشمن»/ (زبان ملی – زبان محلی) استوار است و توسط گروه‌های نژادگرا و تجزیه‌طلب ارایه می‌شود خوانشی غیرعلمی، ساختارشکنانه و ضدتاریخی است. به نظرم باید همانند هوبرت شلایشرت کتابی با عنوان «شگردهای بحث با قوم‌گرایان» نوشته شود، قوم‌گرایان در بهترین حالت همه تاریخ و فرهنگ ایران را اپوخه می‌کنند و با حال‌گرایی رادیکال (Presentism) نه به گذشته متعهدند و نه به آینده.

 • حال ما بالقوه خوب است ۲ ماه قبل

  دربارۀ نشر کتاب داستان در ایران؛

  حال ما بالقوه خوب است

  پررنگ‌ترین عقب‌ماندگی صنعت نشر کتاب‌های داستانی ما بهره نجستن از ویراستارانی کارکشته و سرنوشت‌ساز است. چه بسیار روایت‌ها خوانده‌ایم از روابط نویسندگان غولی چون همینگوی و فیتزجرالد و تونی موریسون و غیره با ویراستارانشان که اگر نبودند این‌ها نیز به این قدوقامت درنمی‌آمدند. ظهور جدی ویراستاران فنی -و نه ادبی و محتوایی و ساختاری- در صنعت نشر ایران از اواسط دهۀ ۳۰ و در انتشارات فرانکلین اتفاق افتاد، اما امروز که به اوضاع نشرمان نگاهی می‌اندازیم، می‌بینیم چندان فراتر از آن زمان نرفته‌ایم.

 • ضرورت یک بازنگری ۲ ماه قبل

  تحلیلی بر اصلاح مدل رسانه‌ای و بهبود وضعیت مطبوعات در ایران؛

  ضرورت یک بازنگری

  شیوع رسانه‌های جناحی (همانند مطبوعات دولتی، شبه‌دولتی و جناحی در ایران)، تمایل به ابزارسازی رسانه‌ها توسط نخبگان سیاسی و اقتصادی (مدیریت مطبوعات در اختیار نخبگان درون نظام قدرت و یا جریان‌های سیاسی) و استفاده از آن‌ها به‌عنوان ابزار چانه‌زنی، مداخلۀ مکرر و محدودیت فراگیر دولت در نظام رسانه‌ای، توسعۀ کمترحرفه‌ای مطبوعات و نقش غالب قدرت سیاسی در توسعۀ اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و خبری نسبت به نظام بازار موجب شده است تا بازنگری در سیاست‌های رسانه‌ای کشور به‌منظور بهبود نظام مطبوعات به مدلی کارآمد و کیفی به یک ضرورت برای نظام ارتباطی کشور تبدیل شود.

 • ۲ ماه قبل

  گفت و گو با محمد مهدی فرقانی، رئیس کارگروه فرهنگ، ارتباطات و رسانه شورای تحول عوم انسانی؛/ لزوم اجتناب از فرم گرایی

  با بخشنامه و حتی با پیش بینی عناصر تشویقی خاص نمیتوان به نظریه پردازی رسید. نظریه پردازی باید روی یک بستر تاریخی شکل گرفته و پیش برود و نظریه پرداز باید امنیت کافی و لازم را از هر حیث داشته باشد تا با یک تفکر انتقادی هم تولید نظریه کند و هم ابطال پذیری نظریه خود را احیانا شاهد باشد.