شناسهٔ خبر: 34939 - سرویس دیگر رسانه ها
نسخه قابل چاپ

بخش آموزشی منشور حقوق دانشجویان نهایی شد

بخش آموزشی از منشور حقوق و مسئولیت های دانشجویان در شورای عالی انقلاب فرهنگی نهایی شد.

به گزارش فرهنگ امروز به نقل از مهر؛  جلسه ۱۶ کمیسیون طرح و مشاوره دانشجویی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد و این کمیسیون مواد دیگری از منشور حقوق و مسئولیت های دانشجویان را تصویب کرد.

در این جلسه بررسی پیش‌نویس منشور «حقوق و مسئولیت‌های دانشجویان» ادامه یافت و موادی از این آیین نامه که به حقوق آموزشی دانشجویان اختصاص داشت، نهایی شد.

از جمله موارد نهایی شده برای درج در این منشور می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱- ارائه ساعات برنامه‌های درسی به نحوی که برای رفت و آمد دانشجویان ایجاد مشکل نکند.

۲- زمان آغاز امتحانات پایان هر نیمسال تحصیلی باید به گونه‌ای باشد که دانشجویان از آخرین روز تشکیل کلاس تا برگزاری اولین امتحان از فرصت کافی برای مطالعه به منظور آمادگی در امتحان بهره‌مند شوند.

۳- دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی موظف‌‌اند برنامه‌ریزی امتحانات دروس پیشنهادی را به گونه‌ای انجام دهند که حتی المقدور بیش از یک امتحان در یک روز برگزار نشود.

۴- دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی موظف‌اند باتوجه به منابع انسانی، مالی و فیزیکی برنامه ارائه درس خود را به گونه‌ای تنظیم کنند تا هر درس با بیش از یک استاد ارائه شود تا دانشجویان حق انتخاب استاد را داشته باشند.

۵- دانشجویان مکلف‌اند در تمام جلسات مربوط به هر درس شرکت کنند و غیبت دانشجو در هر درس نباید از ساعات مجاز تجاوز کند.

۶- ارزشیابی اساتید در هر نیمسال تحصیلی حق و تکلیف دانشجویان است.

۷- نمرات هر درس باید براساس امتحانات پایانی و کلاسی، انجام فعالیت‌های درسی، حضور و فعالیت دانشجو در کلاس داده شود و  لحاظ کردن معیارهای غیر آموزشی برای اعطای نمره ممنوع است.

۸- در صورت اعتراض دانشجو به نمره پایانی، در مرتبه اول، استاد درس مربوطه به تصحیح اوراق می‌پردازد و در صورت اعتراض مجدد، استاد دیگری به انتخاب گروه آموزشی به تصحیح اوراق خواهد پرداخت.

همچنین در ابتدای این جلسه برخی از مصوبات جلسه گذشته کمیسیون در مورد تشکل‌های دانشجویی مورد بازنگری قرار گرفت و اصلاحاتی در آن صورت گرفت.

پیش نویس نهایی منشور «حقوق و مسئولیت‌های دانشجویان» پس از بحث و بررسی برای تصویب در صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی، به این شورا ارائه خواهد شد.

نظر شما