شناسهٔ خبر: 36301 - سرویس دیگر رسانه ها
نسخه قابل چاپ

جديدترين شماره فصلنامه علمی پژوهشی روش شناسی منتشر شد

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه تازه ترين شماره فصلنامه علمي پژوهشي روش شناسي (شماره ۸۲) ويژه بهار ۱۳۹۴ را منتشر كرد.

فرهنگ امروز: در اين شماره از مجله روش شناسي مقاله هايي در باره نقد روش پنهان‌نگاري در كاربست آن براي فلسفه فارابي، جستاري در مباني معرفتي «علم العمران» و درآمدي بر نظريه‌ مديريت تحول در علوم انساني (با تأكيد بر نقش محوري عوامل جامعه‌شناختي) را مي خوانيم.
همچنين روش تجربي از ديدگاه فيلسوفان مسلمان، تعارض دو نگرش در فلسفۀ تكنولوژي و پژواك آن در فضاي فكري ايران و نظام نوآوري در علوم انساني عناوين ديگر مقالات منتشر شده در شماره ۸۲ فصلنامه روش شناسي است.
گفتني است فصلنامه علمي پژوهشي روش شناسي در حوزه فلسفه و روش شناسي علوم انساني و مباني فلسفي و روشي توليد علوم انساني ديني و بومي به صورت فصلي منتشر مي شود و علاقه مندان مي توانند جهت ديدن مقالات اين شماره و همچنين آرشيو شماره هاي پيشين به به سامانه اينترنتي نشريه به نشاني method.rihu.ac.ir مراجعه نمايند. 

نظر شما