شناسهٔ خبر: 41471 - سرویس دیگر رسانه ها
نسخه قابل چاپ

پژوهشگاه علوم انسانی بزرگترین مرکز پژوهشی علوم در جهان خواهد شد

این پژوهشگاه همان طور که امروز به عنوان مهم ترین مرکز تربیت پژوهشگران و متخصصان در حوزه علوم انسانی مطرح بوده و در این زمینه مرجع است، توانایی و ظرفیت تاسیس قطب های تحصصی را در عرصه علوم انسانی داراست.

به گزارش فرهنگ امروز به نقل از پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی؛ مصطفی عاصی رییس پژوهشکده زبان شناسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با اشاره به پنجاهمین سالگرد تاسیس این پژوهشگاه اظهار کرد: به لحاظر پیشینه یکی از نخستین مجموعه های پژوهشی در حوزه علوم انسانی است که شاید بتوان گفت برخی از پژوهش های خاص را پایه گذاری کرده است.

وی ادامه داد: به طور مثال در حوزه زبان شناسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی نخستین نهادی است که به صورت منظم پژوهش های زبانی را پایه ریزی و پیگیری کرده یا در زمینه کاربرد رایانه در پژوهش های زبانی پیشگام بوده و هنوز این فعالیت خود را ادامه می دهد و شاید مهم ترین اقدامات در مورد کاربرد رایانه در پژوهش های زبانی که انجام شده، در این پژوهشگاه بوده است.

عاصی افزود: بنابراین پژوهشگاه در برخی زمینه های از جمله حوزه زبان و زبان شناسی و ادبیات و زبان فارسی پیشگام بوده و هنوز در بعضی عرصه ها حرف اول را در کشور می زند و در بسیاری موارد مورد ارجاع بوده و برای مراکز علمی و پژوهشی و آموزشی مرجع محسوب شده و می تواند قطب قرار گیرد.

وی با تاکید بر این که پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی زمینه گردآمدن جمعی از متخصصان برجسته کشور را فراهم کرده است که شاید نتوان این جمع را در جای دیگری جست، بیان کرد: این پژوهشگاه همان طور که امروز به عنوان مهم ترین مرکز تربیت پژوهشگران و متخصصان در حوزه علوم انسانی مطرح بوده و در این زمینه مرجع است، توانایی و ظرفیت تاسیس قطب های تحصصی را در عرصه علوم انسانی داراست.

رییس پژوهشکده زبان شناسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در پایان چشم انداز خود را در خصوص آینده این پژوهشگاه مثبت ارزیابی کرد و گفت: این نهاد در آینده نیز همچون امروز، می تواند به عنوان بزرگترین مرکز پژوهشی علوم انسانی نه تنها در ایران بلکه در جهان مطرح باشد و برنامه هایی که برای بیست ساله آینده در این زمینه در نظر گرفته است را پیاده سازی و اجرا کند.

نظر شما