شناسهٔ خبر: 43365 - سرویس خبر
نسخه قابل چاپ

نقد و بررسی کتاب آرمان‎شهر در دانشگاه علامه طباطبایی

جلسه‎ی نقد و بررسی کتاب آرمان‎شهر نوشته‎ی دکتر علی اکبر احمدی افرمجانی به کوشش انجمن فلسفه‎ی دانشگاه علامه طباطبایی و با حضور قدیر نصری و محمدرضا اسدی برگزار می شود

 

فرهنگ امروز: جلسهی نقد و بررسی کتاب آرمانشهر بر اساس آراء شهید مطهری نوشتهی دکتر احمدی افرمجانی،استاد فلسفه و معاون پژوهشی دانشکدهی ادبیات و زبانهای خارجی، در تاریخ ۳۰ فروردین ۱۳۹۵  (ساعت ۱۴)در سالن شهید مطهری دانشکدهی ادبیات و زبانهای خارجی  دانشگاه علامه طباطبائی برگزار میگردد.این نشست که به کوشش انجمن فلسفهی دانشگاه علامه صورت گرفته است با حضور مولف کتاب،دکتر محمدرضا اسدی(استاد فلسفه و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی)و دکتر قدیر نصری(استاد و هیئت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی و عضو پژوهشکدهی مطالعات استراتژیک)برگزار خواهد شد.شایان ذکر است که دکتر احمدی افرمجانی پیش از این تالیفات دیگری چون نظریه صدق تارسکی(رسالهی دکتری ایشان)،تحلیل زبانی فلسفه و معرفتشناسی،دین و دوران،عقلِ حیران و دوران نقادی را در کارنامهی آثار مکتوب خود دارد.

(ورود در این جلسه برای عموم افراد آزاد است).

 

 

 

 

 

نظر شما