شناسهٔ خبر: 44621 - سرویس کتاب و نشر
نسخه قابل چاپ

مدخل های دانشنامه استنفورد (۵۳-۵۴)

استنفورد برای کسی که می‌خواهد اولین‌بار با مسئله یا مبحثی در فلسفه آشنا شود یا شناخت بهتری از آن حاصل کند، یکی از گزینه‌های مناسب این است که کار را با خواندن مدخل یا مدخل‌های مربوط به آن در دانشنامه فلسفه استنفورد آغاز کند

 

نام کتاب: زیبایی‌شناسی هایدگر

نویسنده: ایئن تامسون

مترجم: سید مسعود حسینی

انتشارات: ققنوس

سال چاپ: ۱۳۹۵

تعداد صفحات: ۲۱۶ صفحه

قیمت: ۱۲۰۰۰ تومان

 

 

«زیبایی‌شناسی هایدگر» نام مدخل پنجاه و سوم از دانشنامه فلسفه استنفورد است. هایدگر با سنت مدرن «زیبایی‌شناسی» فلسفی سر ناسازگاری دارد، از آن روی که طرفدار «اثر هنری» راستین است. مطابق استدلال او، رهیافت زیبایی‌شناسانه به هنر بر «اثرهنری»  راستین سایه می‌افکند. بر این اساس، نقد هایدگر بر زیبایی‌شناسی و دفاع وی از هنر مکمل یکدیگرند و با هم یک کل را تشکیل می‌دهند. هایدگر بدین طریق درصدد برمی‌آید که نشان دهد چگونه هنر می‌تواند ما را به عصر پسامدرن حقیقتا بامعنایی رهنمون شود.  وی به‌طورر مستمر تاکید می‌ورزید که رهیافت «زیبایی‌شناسانه» باعث شده که بشر غربی اثر هنری را به نحوی به فهم و تجربه درآورد که دلالت و اعتبار تاریخی راستین آن را از دیده پنهان می‌دارد.به عقیده‌ی او یگانه راه برگذشتن از زیبایی‌شناسی آن است که نخست دریابیم چگونه زیبایی‌شناسی به ما شکل می‌بخشد و سپس بکوشیم آن را از سر بگذرانیم و از بند تاثیرش رها شویم و بر آن فائق آییم.

 

 

نام کتاب: معرفت‌شناسی اجتماعی

نویسنده: الوین گلدمن

مترجم: مهدی رعنائی

انتشارات: ققنوس

سال چاپ: ۱۳۹۵

تعداد صفحات: ۹۴ صفحه

قیمت: ۶۰۰۰ تومان

 

 

«معرفت‌شناسی اجتماعی» نام مدخل پنجاه و چهارم از دانشنامه فلسفه استنفورد است. معرفت‌شناسی اجتماعی مطالعه ابعاد اجتماعی معرفت یا اطلاعات است، اما درباره اینکه اصطلاح «معرفت» شامل چه چیزهایی است، دامنه واژه «اجتماعی» تا کجاست یا روش یا هدف این مطالعه چه باید باشد اتفاق‌نظری وجود ندارد. در بحث از جنبه‌های اجتماعی معرفت، آنها «معرفت» را تنها به عنوان آنچه در این یا آن اجتماع، فرهنگ یا زمینه مورد باور است، یا بورهایی که در آن نهادینه شده است به کار می‌برند. آنها تلاش می‌کنند تا آن نیروها و تاثیرات اجتماعی را که در به وجود آمدن معرفت به معنایی که بیان شد نقش فاعلی دارند مشخص کنند. این شاخه به لحاظ عملی از اهمیت برخوردار است زیرا در بازطراحی نهادهای اجتماعی مرتبط با اطلاعات نقش دارد.

 

 

 

نظر شما