شناسهٔ خبر: 47636 - سرویس کتاب و نشر
نسخه قابل چاپ

میان کلام و فلسفه

کلام و فلسفه موضوع مشترک این مقالات بررسیهایی تاریخی است درباره کلام و فلسفه و تاریخ تحولات این دو دانش مهم در تمدن اسلامی

میان کلام و فلسفه

حسن انصاری

ناشر: کتاب رایزن

تعداد صفحات: ۴۳۲ صفحه

قیمت: ۴۶ هزار تومان

موضوع مشترک این مقالات بررسیهایی تاریخی است درباره کلام و فلسفه و تاریخ تحولات این دو دانش مهم در تمدن اسلامی. یکی از این مقالات درباره مکتب تفکیک است که به آخرین تحولات درباره مناسبات کلام و فلسفه میپردازد. بخشی از مقالات این مجموعه ساختار کتاب شناختی دارد و برخی ساختاری تحلیلی.  در این میان، بحث از تحولات ادبی در ژانرهای گوناگون کلام و فلسفه از نکات مورد توجه در این مجموعه مقالات است. بخشی هم به موضوع ادبیات امامت نویسی در میان معتزله و زیدیه پرداخته است و از این رهگذر به مطالعه مناسبات تشیع و اعتزال پرداخته است. بخشی هم به ادبیات فلسفی و به ویژه مکتب ابن سینا و شاگردان خراسانی او اختصاص یافته است.

نظر شما