شناسهٔ خبر: 48967 - سرویس کتاب و نشر
نسخه قابل چاپ

سیاست و فرهنگ زامبی

زامبی

سیاست و فرهنگ زامبی

هنری ژیرو

مترجم: فؤاد حبیبی و بهمن باینگانی

ناشر: اختران

تعداد صفحات: 262 صفحه

قیمت: 20 هزار تومان

این کتاب شاهد دیگری است بر مطالبة دائمی هنری ژیرو برای قسمی پداگوژی عادلانه، برابری‌خواه و انتقادی علیه تحریف آموزش در خدمت قدرت اقتصادی، سیاسی و فرهنگی. کتاب حاضر را باید تمامی آن کسانی بخوانند که دغدغة پیامدهای تعرض نولیبرالیسم به آموزش همگانی را دارند.     (عارف دیرلیک، دانشگاه سینگهوا، پکن)

هنری ژیرو در این نقد به جا و ضروری از فرهنگ سیاسی ایالات متحد آمریکا، چگونگی زندگی مردم آمریکا در وضعیتی را نشان می دهد که هانا آرنت زمانی آن را «دوران تاریک» نامیده بود، وضعیتی که در آن خشونت و قساوت بی‌مصرف شدن انسان در پس نور تاریک قسمی اقتدارگرایی فزایندة قلمرو عمومی پنهان شده است. نقد ژیرو که پر شور و شوق و تماماً مستدل است، به ارائة بینشی دربارة آن شرایط سیاسی و آموزشی می‌پردازد که به تولید قسمی «سیاست زامبی» و همکاری آن با اشکال اقتدارگرایی می‌انجامد. در این رابطه، ژیرو آن چیزی را به تصویر می کشد که جهت بازسازی قسمی بینش دموکراتیک اجتماعی از دست رفته نیازمند دانستن آن هستیم.

     (راجر ای. سیمون، دانشگاه تورنتو)

نظر شما