شناسهٔ خبر: 49689 - سرویس کتاب و نشر
نسخه قابل چاپ

جغرافیای فرهنگی

ج جهان معاصر، خواهان عطف توجه جغرافی‌دانان به ساختارهای دگرگون‌شونده و چالش‌های فزاینده‌اش است.

جغرافیای فرهنگی

ویراستاران: دیوید اتکینسون، پیتر جکسون، دیوید سیبلی، نیل واشبورن

مترجم: نرگس خالصی مقدم

ناشر: تیسا

تعداد صفحه: ۴۰۸ صفحه

قیمت: ۲۷ هزار و ۹۰۰ تومان

امر سیاسی اغلب اجتناب‌ناپذیر است، و دیدگاه نویسندگان این کتاب نیز، مبتنی بر طیفی از موضوعات سیاسی از قبیل تغییر روابط میان فضای خصوصی و عمومی، نگرانی‌ها دربارة نظارت و تعدی دولت در زندگی خصوصی، ارتباطات بین فرهنگ و طبیعت، و بحران‌های محیطی است. آن‌ها پرسش‌هایی دربارة ابعاد روابط اجتماعی، ارتباطات میان مردم و جهان مادی، و بین فرهنگ و طبیعت، مطرح می‌کنند که برای بهتر زیستن بشر اهمیتی اساسی دارند، اما سیاسی نیز هستند. برای عده‌ای از محققان، فروپاشی کمونیسم در اروپا، پایان آپارتاید در افریقای جنوبی و ظهور چالش‌های جدید برای غرب از سوی به‌اصطلاح «دولت های متمرد»، جهانی‌شدن، و نابرابری‌های برآمده از آن، سیاست‌های نگران‌کنندة خاورمیانه، رویدادهای تروماتیک مرکز تجارت جهانی در ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، و حمله ۲۰۰۳ به عراق پدیده‌هایی به‌شدت جغرافیایی هستند. همچنین، از نظر آن‌ها جهان معاصر، خواهان عطف توجه جغرافی‌دانان به ساختارهای دگرگون‌شونده و چالش‌های فزاینده‌اش است.

نظر شما