شناسهٔ خبر: 49772 - سرویس دیگر رسانه ها
نسخه قابل چاپ

«اسیر سیاست» در بازار کتاب/ بررسی انتقاد در اشعار شاملو و فرخزاد

کتاب «اسیر سیاست» با موضوع تحلیل اندیشه انتقادی و اعتراضی در اشعار احمد شاملو و فروغ فرخزاد منتشر شد.

اسیر سیاست

به گزارش فرهنگ امروز به نقل از مهر؛ نشر آرادمان کتابی را با عنوان «اسیر سیاست» با موضوع بررسی انتقاد و اعتراض در آثار احمد شاملو و فروغ فرخزاد را به قلم محمد طاهر شیراوند منتشر کرد.

مولف در این کتاب پس از شرحی درباره زندگی و آثار احمد شاملو و فروغ فرخزاد، شعر آنها از لحاظ مولفه‌های انتقاد و اعتراض نسبت به رویه‌های سیاسی، انتقاد و اعتراض اجتماعی، انتقاد اعتراض به برخی سنت‌های اجتماعی و... مورد بررسی قرار داده و در پایان هر بخش نیز مجموعه‌ای از اشعار آنان مورد بازخوانی قرار گرفته است.

مولف در بخشی از مقدمه خود بر این کتاب درباره انتخاب این دوشاعر می‌نویسد: شاعر به عنوان یک فرد خلاق و مبتکر، به بیان آلام اجتماعی می‌پردازد، نه اینکه او صرفا دریچه‌ای منفعل باشد که اجتماع بر او تاثیر بگذارد و مخاطبان از آن دریچه شاهد جلوه‌گری آن آلام باشند. بلکه او هر تصویر خالی را از صافی حساس خود می‌گذراند تا آن را از خامی در آورده، گداخته، شفاف و برا تحویل دهد. از این منظر احمد شاملو و فروغ فرخزاد دو تن از شاعرانی هستند که رویکری اجتماعی به شعر دارند و گزنده‌ترین ساحات و زاویه‌های زندگی عصر خود را در می‌یابند. شاملو و فرخزاد شاعر زمانه خویش هستند و با رهیافتی نو از شعر و ارزشی که برای واژه قائل می‌شوند، سعی در ساختن دنیای ویژه و واقع‌بینانه انسان معاصر ایرانی دارند. به همین سبب است که شعرشان، فریاد معترض انسان معاصر به طور کلی و انسان ایرانی به شکل خاص است.

این کتاب در فصل احمد شاملو به مسئله انتقاد و اعتراض سیاسی، اجتماعی او در دو فصل مجزا پرداخته و در ادامه در بخش‌های مجزای دیگر مساله انتقاد وی به سنت‌ها، انتقاد به تباهی ارزش‌ها و خویشتن خویش را مورد توجه قرار داده است.

در بخش مربوط به فروغ فرخزاد از این کتاب نیز مساله انتقاد و اعتراض سیاسی، اجتماعی، قدرت پدرسالار و سنت‌ها در شعر او مورد بررسی قرار گرفته است.

نشر آرادمان در ۲۹۴ صفحه و با قیمت۲۲۵۰۰ تومان منتشر کرده است.

نظر شما