شناسهٔ خبر: 50640 - سرویس دیگر رسانه ها
نسخه قابل چاپ

نقد برخی اساتید به مصوبه مجلس در باب جرم شناخته شدن سرقت علمی

در واکنش به مصوبه مجلس در باب جرم شناخته شدن سرقت علمی برخی از اساتید علی رغم ابراز مسرت از این موضوع بر این مصوبه نقدهایی ابراز کرده اند.


به گزارش فرهنگ امروز؛ پس از آنکه نمایندگان مجلس مصوب کردند که تهیه و عرضه آثار علمی به قصد سود و به عنوان یک حرفه، جرم محسوب شود، برخی از اساتید علی رغم ابراز مسرت از این موضوع بر این موضوع نقد داشته اند که این طرح با دقت و  جامعیت تدوین نشده است. برخی از اساتید در گفت و گویی با فرهنگ امروز ابراز داشتند: به نظر میرسد این طرح با دقت و جامعیت تدوین نشده است و خود موجب دردسر و سواستفاده میشود به خصوص که یک طرفه به قاضی رفته اند و نقش سیاست ها و برنامه ریزی ها و آیین نامه های وزارتین را ندیده اند. انگار طراحان متوجه ریزه کاری های فعالیت علمی به خصوص در علوم انسانی نبوده اند. بحث از انتحال و انواع آن نشده است منطق ارجاعات دیده نشده و بیشتر معطوف به برخورد با موسسات مربوطه است که بخشی از این فرایند است که بیرون از سیاست ها برنامه ریزی های وزارت علوم است در حالی که خود این فرایندهای تعریف شده در وزارتین برای تولید علم که با مبانی علوم فنی مهندسی طراحی شده اند و حوزه فعالیت و عملکرد آن رشته ها را مدنظر دارند عملا حلقه مفقوده این طرح است.به طور مثال سو استفاده از جای مانوری که آیین نامه های ارتقا و تبدیل وضعیت به نااستادان و سنجش گران آن میدهد و استادان جوان  و دانشجویان را تبدیل به کارگران روزمزد تولیدی علم و اداره دانشگاه می کند کجا دیده شده است.در این طرح بحثی از تبعات حقوقی رویه های پنهان چاپ مقالات و کتاب ها به شکل ظاهرا رسمی و قانونی نشده است.بحثی از تبعات حقوقی چاپخانه های استادان نشده است.بحثی در مورد نااستادان بلاموضوع مقالات دانشجویان نشده است که با فشار نمره و مجال تایید رساله و امتحان جامع از آنان سواستفاده می کنند.بعضی از دوستان نظرشان این است که انجمن های علمی در این مورد نظر بدهند و یا در عرصه مطبوعات و مجلات علمی بحث شود تا پخته تر گردد.باید رویه ای برای جرح و تعدیل آن و تکمیل درنظر گرفته شود تا این فرصت های قانون گذاری خود تبدیل به مانع دیگری نشود.

نظر شما