شناسهٔ خبر: 51969 - سرویس دیگر رسانه ها
نسخه قابل چاپ

ورود «فلسفه تربیت اسلامی؛ رویکرد وحیانی» به بازار نشر

کتاب «فلسفۀ تربیت اسلامی؛ رویکرد وحیانی» نوشتۀ بهروز رفیعی منتشر شد.

به گزارش فرهنگ امروز به نقل از شبستان؛ کتاب «فلسفۀ تربیت اسلامی؛ رویکرد وحیانی» نوشتۀ بهروز رفیعی از سوی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه منتشر شد.

در فصل نخست این اثر به بازکاوی مفهوم فلسفه، فلسفه مضاف، تربیت، تعلیم، رابطه و نسبت تربیت به تعلیم و فلسفه تربیت پرداخته شده است تا زمینۀ لازم برای گفت‌وگفتار دربارۀ آبشخور فلسفه تربیت اسلامی که هدف اصلی این فصل است فراهم آید.

در فصل دوم، سخن بر سر مبانی هستی‌شناختی تعلیم و تربیت اسلامی است و در آن به فراخور سخن، به شماری از اصلی‌ترین مقولات جهانبینی توحیدی اشاره می‌شود که با تعلیم و تربیت پیوندی استوارتر دارند و بایسته است در فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی از آنها سخن رود.

فصل سوم از هستی‌شناسی مفهومی و کندوکاو در هستی و چیستی روابط انسان سخن گفته است.در این فصل از رابطه ششگانه انسان با خود، خدا، زندگی، آخرت، دیگران و طبیعت یاد شده است.

در فصل چهارم با عنوان مبانی انسان‌شناختی تعلیم و تربیت اسلامی، کوشش می‌شود به‌گونه‌ای دیگربه انسان پرداخته شود؛ یعنی در اینجا هدف، شناخت خود انسان چونان انسان با چشم‌پوشی ازروابط او حتی با خود است تا از جمله معلوم شودانسان چیست، چگونه آفریده شده، جایگاهش در هستی کدام است و چه ویژگی‌هایی دارد و نیازهای اوکدام است.

فصل پنجم، درباره مبانی معرفت‌شناخت تعلیم و تربیت اسلامی است و در آن هستی و چیستی معرفت را پی می‌کاویم تا روشن شود که معرفت چه مقوله‌ای است و آیا اصولا معرفتی وجود دارد و معرفت، دست یافتنی است و یا هر چه هست پندار است، و اگر معرفت دست‌یافتنی است، تنها حسی است و شناخت غیر تجربی وجود ندارد، یا شناخت‌های غیر حسی، هم وجود دارد و هم معتبر است.

مبانی ارزش‌شناخت تعلیم و تربیت اسلامی موضوع فصل فرجامین کتاب است و در آن تلاش می‌شود به فراخور مجال، نخست به مفهوم و ماهیت ارزش اشارتی شود، آنگاه گوشه‌هایی از نظام ارزشی فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی، سازوار با قرآن کریم و روایات معصومان بازکاوی شود.

یادآور می شود، بهروز رفیعی جایزه بیست ‌و یکمین کتاب سال جمهوری اسلامی ایران را برای کتاب «آرای دانشمندان مسلمان در تعلیم و تربیت و مبانی آن» دریافت کرده است.

نظر شما