شناسهٔ خبر: 52359 - سرویس دیگر رسانه ها
نسخه قابل چاپ

چهارمین نشست نخبگانی با موضوع «اقتصاد ومدیریت اقتصادی موقوفات کشاورزی» برگزار می شود

مرکزتحقیقات وتوسعه وقف دانشگاه شهیدبهشتی چهارمین نشست نخبگانی خود را با موضوع «اقتصاد ومدیریت اقتصادی موقوفات کشاورزی» باحضوراندیشمندان بخش کشاورزی ومدیران سازمان اوقاف برگزار می‌کند.

به گزارش فرهنگ امروز؛ مرکزتحقیقات وتوسعه وقف دانشگاه شهیدبهشتی چهارمین نشست نخبگانی خود را با موضوع «اقتصاد ومدیریت اقتصادی موقوفات کشاورزی» باحضوراندیشمندان بخش کشاورزی ومدیران سازمان اوقاف برگزار می‌کند. این نشست بخشی ازمجموعه هم‌اندیشی‌های نخبگانیِ ارتقاءبهره‌وری موقوفات کشاورزی است که بادبیری علمی دکترحسین عسکری، عضو هیأت علمی دانشکدۀ علوم و فن‌آوری زیستی دانشگاه شهید بهشتی و عضو گروه مطالعات اقتصادی وقف این مرکز، با همکاری بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور، معاونت بهره‌وری اقتصادی سازمان اوقاف وامورخیریه کشور واداره کل اوقاف وامورخیریه استان تهران اجرا می‌شود.

هدف از این نشست ها تدوین نظام جامع بهره­وری اقتصادی موقوفات کشاورزی ایران است تا با بر اساس آن بتوان روند عملکرد فعالان این حوزه را به شکلی منسجم و هماهنگ ارتقاء بخشید به خصوص که اقتصاد کشاورزی یکی از ارکان اقتصاد کشور بوده و در برنامه های توسعه پایدار کشور جایگاهی ویژه دارد.

دراین نشست دکترعلی کیانی راد، معاون محترم پژوهشی موسسه پژوهش‌های برنامه ریزی اقتصادکشاورزی وتوسعه روستایی وزارت جهاد کشاورزی باموضوع ارزیابی مقایسه‌ای اقتصاد بخش کشاورزی وبخش صنعت وخدمات، دکترهرمزاسدی، عضوهیات علمی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، باموضوعِ شاخصهای ارزیابی و تعیین ضرایب ریسک درانتخاب پروژهش‌های بخش کشاورزی، به ایرادسخنرانی خواهندپرداخت. درادامۀ جنابآقای دکترمجیدحسنی مقدم، عضوهیات علمی معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهادکشاورزی، سخنرانی خود را با عنوان برنامه‌ریزی استراتژیک (تحلیل وبرنامه ریزی راهبردی سازمانها)، ودکترحسین اسدپور، عضوهیأت علمی و معاون محترم دفتر توسعۀ صادرات وزارت جهادوکشاورزی، باعنوان معرفی الگوی عملیاتی برای مدیریت ریسک بازارمحصولات کشاورزی به مدعوین این نشست ارائه خواهندکرد.

دکترخالدی، عضو هیات علمی ومدیرکل دفتر امور اقتصادی وزارت جهادکشاورزی، از دیگر سخنرانان این نشست نیز باعنوانِ رویکردها وسازوکارهای تامین مالی وسرمایه‌گذاری درکسب وکارهای کشاورزی، به تبیین نقطه‌نظرات خویش دراین عرصه خواهندپرداخت، پس ازسخنرانی مدعوین محترم جناب آقای مهندس محمدخواجه، ازفعالان اقتصادی موفق در عرصۀاوقاف کشاورزی،به ارائه گزارشی از روند فعالیت خود در این زمینه خواهند پرداخت ودرپایان دکترحسین عسکری، دبیرعلمی نشست، سخنرانی خود را با عنوانِ بیان مسئله وضرورت توجه یکپارچه به بهره‌برداری ازرقبات کشاورزی، ارائه می‌کنند.

این نشست درتاریخ چهارشنبه بیست وچهارم آبانماه، ساعت ۸ تا ۱۳، درمحل سازمان اوقاف و امور خیریه کشور واقع درخیابان نوفل لوشاتو برگزارمی‌شود.

نظر شما