شناسهٔ خبر: 52918 - سرویس کتاب و نشر
نسخه قابل چاپ

یک رویا و دو بستر: تنش‌زدایی از دانشگاه و علوم انسانی

رویا منظور از این تعبیر، آن است که در دانشگاه ایران، یک رویا وجود دارد و آن، نیل به دانشگاهی تراز و مطلوب است، اما این رویا در دو بستر و دو مسیر متفاوت حرکت می‌کند

یک رویا و دو بستر:

تنش‌زدایی از دانشگاه و علوم انسانی

خسرو باقری

ناشر: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی

تعداد صفحه: ۳۴۲ صفحه

قیمت: ۱۷ هزار تومان

این کتاب به صورت معکوس یعنی، »یک رویا و دو بستر» به کار رفته است. منظور از این تعبیر، آن است که در دانشگاه ایران، یک رویا وجود دارد و آن، نیل به دانشگاهی تراز و مطلوب است، اما این رویا در دو بستر و دو مسیر متفاوت حرکت می‌کند؛ یک بستر و مسیر برای نیل به دانشگاه تراز، توسل شتاب‌زده و تقلید از دانشگاه مدرن است. بستر و مسیر دوم، در تکاپوی فراهم کردن دانشگاه اسلامی است. در این اثر نظر بر این است که در هر دو بستر، رویای دانشگاه تراز، رویایی آشفته است.

نظر شما