شناسهٔ خبر: 52987 - سرویس دیگر رسانه ها
نسخه قابل چاپ

کتاب انسان سیاسی از منظر فقهی منتشر شد

کتاب انسان سیاسی از منظر فقهی به قلم ابوالحسن حسنی به همت پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر شد.

به گزارش فرهنگ امروز به نقل از مهر؛ کتاب انسان سیاسی از منظر فقهی به قلم ابوالحسن حسنی به همت پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر شد.

در بخشی از این کتاب می‌خوانیم:

یکی از موضوعات مهم فقهی که پژوهش اجتهادی درباره آن ارزشمند است؛ انسان سیاسی است. برای مطالعه انسان سیاسی، تاکنون، دو رویکرد فلسفی و جامعه‌شناختی در پیش گرفته شده است. رویکـرد فلسفی به مطالعه هویّت‌شناسانه و ارزش‌شناسانه انسان سیاسی می‌پردازد و اصول کلی حیات سیاسی او را روشن می‌سازد. رویکرد جامعه‌شناختی نیز انسان سیاسی را در طبقات اجتماعی مطالعه می‌کند. 

اما منظـر فقه سیاسی انسان سیاسی را از جهت موضوع بودن در فقه مطالعه می‌کند. رویکرد فقهی در مطالعه انسان سیاسی رویکردی بدیع است؛ هم برای عالمان سیاست که از منظر فقهی به این موضوع نگاه نکرده‌اند و هم برای فقیهان که مطالعات موضوع‌شناسی با این رویکرد در میان آنان چندان مرسوم نبوده است.

این پژوهش، انسان سیاسی را از سه جهت مورد مطالعه قرار می‌دهد:

انسان سیاسی به عنوان موضوع خطابات شرعی، انسان سیاسی به عنوان مفسر خطابات شرعی، انسان سیاسی در مفاد خطابات شرعی

نظر شما