شناسهٔ خبر: 53325 - سرویس دیگر رسانه ها
نسخه قابل چاپ

مدیریت دانشگاه ها مسئول اختلاط کلاس دانشجویان روزانه و پولی

معاون آموزشی وزارت علوم درباره اختلاط کلاس های روزانه و پردیس های خودگردان(پردیس های پولی)در برخی دانشگاه ها گفت: تشخیص این موضوع با خود دانشگاه هاست و باید آن را تدبیر کنند.

به گزارش فرهنگ امروز به نقل از مهر؛ مجتبی شریعتی نیاسر درباره برگزاری کلاس های دانشجویان پردیس های خودگردان (پردیس های پولی) با دانشجویان روزانه در برخی از دانشگاه ها گفت: ما به هیچ وجه اصرار و تکلیفی بر دانشگاه ها نداشته ایم که کلاس های این دانشجویان جدا و یا باهم برگزار شود.

وی ادامه داد: تشخیص این موضوع با خود دانشگاه ها است، دانشگاه ها باید خود این موضوع را تدبیر کنند که کلاسهای جدا برگزار کنند یا اینکه کلاس جدا برگزار نکنند.

معاون آموزشی وزیر علوم افزود: ممکن است در دانشگاهی تعداد دانشجویان پردیس خودگردان کم باشد و مدیریت دانشگاه تصمیم بگیرد به علت اینکه تعداد این دانشجویان کم است کلاس آنها را با کلاس های دانشجویان دیگر دوره ها برگزار کند. این موضوع بر عهده دانشگاه است.

شریعتی نیاسر ادامه داد: همچنین ممکن است دانشگاهی تعداد قابل توجهی دانشجوی دوره پردیس خودگردان جذب کرده باشد و بخواهد برای آنها کلاس جدا برگزار کند، کاری که در حال حاضر دانشگاه تهران انجام می دهد. بنابراین خیلی مشکل خاصی نیست و فکر می کنم مدیران دانشگاه ها به خوبی می توانند این موضوع را مدیریت کنند.

نظر شما