شناسهٔ خبر: 54718 - سرویس دیگر رسانه ها
نسخه قابل چاپ

آیین‌نامه تشکیل «کرسی های نظریه پردازی» دانشگاه آزاد ابلاغ شد

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی باصدور بخشنامه ای، آیین‌نامه تشکیل کرسی های نظریه پردازی تخصصی و ترویجی این دانشگاه را به واحدها، مراکز آموزشی و سازمان سما ابلاغ کرد.

به گزارش فرهنگ امروز به نقل از مهر؛  با عنایت به منویات مقام معظم رهبری درخصوص اهتمام به تولید دانش و نهضت نرم افزاری و شکل گیری کمیته مرکزی دستگاهی دانشگاه، آیین‌نامه تشکیل کرسی های نظریه پردازی تخصصی و ترویجی دانشگاه آزاد اسلامی ابلاغ می شود.

انتظار می رود موضوع با جدیت در دستورکار شوراهای پژوهشی و فرهنگی دانشجویی استان و واحدها، شورای دانشکده ها و گروه های آموزشی و پژوهشی قرار گرفته و با مدیریت و راهبری روسای استان و واحدها، زمینه و شرایط تولید دانش و نقد و مناظرات علمی فراهم آید.

هیات حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره در هفدهم بهمن ماه ۱۳۸۲ از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی تاسیس شده و هدف اصلی آن حمایت از گسترش کمی و کیفی برگزاری کرسی های تخصصی است و برای تحقق این هدف کمیته مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی تشکیل شد.

در آیین‌نامه تشکیل کرسی های نظریه پردازی تخصصی و ترویجی دانشگاه آزاد اسلامی، انواع کرسی ها و آیین نامه های ساختاری و دستورالعمل های اجرایی برای پیشبرد در خور شأن، متقن، فراگیر و سریع امور تبیین شده است.

تولید دانش بومی، ایجاد فضای خودباوری و نشاط علمی، کمک به فرآیند مدیریت دانش و تحول در علوم انسانی اسلامی، شناسایی محققان مبتکر و صاحب اندیشه و زمینه سازی برای بهره مندی از آراء آنان، ایجاد شبکه ای از محققان و بهره گیری از تبادل آراء و افکار و هم افزایی علمی و تقویت روحیه نقد و مناظره و کمک به فرآیند استقلال فکری و هویتی دانشگاه از جمله اهداف برگزاری کرسی های تخصصی در دانشگاه آزاد اسلامی به شمار می رود.

همچنین در این آیین‌نامه به مواردی دیگر ازجمله ارکان کمیته مرکزی دستگاهی، اهداف و سیاست های کمیته مرکزی دستگاهی، وظایف کمیته مرکزی دستگاهی، کمیته دستگاهی استانی، اهداف کمیته دستگاهی استانی، وظایف کمیته دستگاهی استانی، شورای کرسی های تخصصی و ترویجی واحد، وظایف شورای کرسی های تخصصی و ترویجی واحد، دبیرخانه کمیته مرکزی دستگاهی، وظایف دبیرخانه مرکزی، فرآیند برگزاری کرسی های تخصصی، نحوه اجرای کرسی های ترویجی، عرضه و نقد دیدگاه، اجرای کرسی های ترویجی مناظره علمی، فرآیند برگزاری کرسی های ترویجی، حمایت از کرسی های ترویجی، حمایت از کرسی های تخصصی نظریه پردازی، نوآوری و نقد، امتیازات پژوهشی کرسی های تخصصی نظریه پردازی، نوآوری و نقد اشاره شده است.

نظر شما