شناسهٔ خبر: 55584 - سرویس دیگر رسانه ها
نسخه قابل چاپ

ادامه فعالیت در دانشگاه شریف در قالب تدریس و راهنمایی رساله

رئیس سابق گروه فلسفه علم دانشگاه شریف گفت: بعد از بازنشستگی تدریس و هدایت رساله دانشجویان را بر عهده خواهم داشت.

به گزارش فرهنگ امروز به نقل از مهر؛ مهدی گلشنی درباره ادامه فعالیت خود با دانشگاه صنعتی شریف بعد از بازنشستگی گفت: در حال حاضر من به عنوان استاد راهنما چند دانشجوی دکتری در دانشگاه شریف دارم.

وی ادامه داد: بعد از بازنشستگی تدریس و هدایت رساله دانشجویان را خواهم داشت اما دیگر در گروه فلسفه و علم دانشگاه خط دهی نخواهم داشت.

رئیس سابق گروه فلسفه علم دانشگاه شریف درباره اختصاص تسهیلات ویژه اعضای هیات علمی برجسته براساس آیین نامه بازنشستگی گفت: درحال حاضر که تسهیلات ویژه ای اختصاص نیافته باید دید در آینده چگونه می شود.

 پیش از این مهدی گلشنی ریاست گروه فلسفه علم این دانشگاه را بر عهده داشت که با اعلام بازنشستگی، آزادگان جایگزین وی شد.

نظر شما