شناسهٔ خبر: 55685 - سرویس دیگر رسانه ها
نسخه قابل چاپ

تلفیق نظریه ها با واقعیات عینی، رمز اثرگذاری کتاب های موفق است

مراسم رونمایی از سه کتاب امیر دبیری مهر، پژوهشگر علوم سیاسی با عناوین «ملک سلطانی و نگین سلیمانی» ، «فرزانگی و جهان داری» و «خردمندی و پارسایی» در فرهنگسرای رسانه برگزار شد.

به گزارش فرهنگ امروز به نقل از مهر؛ در این مراسم که با حضور اصحاب رسانه و فرهنگ و با همکاری فرهنگسرای رسانه و انجمن اندیشه و قلم همراه بود، سید مجید حسینی، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران و مدیر عامل باغ کتاب ، نورالله مرادی، پژوهشگر مطالعات فرهنگی و حجت الله عباسی، پژوهشگر مدیریت رسانه در باره مولف، کتابها و مسائل روز ایران سخنرانی کردند.

سید مجید حسینی در این مراسم با اشاره به اینکه نویسنده کتابهای مذکور سعی کرده مباحث خود را ناظر به آینده طرح کند، گفت: این اقدام در جامعه ای صورت گرفته که متأسفانه به جای امروز و آینده بیشتر در گذشته زندگی می کند؛ یا بر گذشتگان می گرید و یا به شکوه گذشتگان افتخار می کند. از این رو هیچ وقت به حال و امروز خود نمی اندیشد و در نتیجه آینده ای هم پیش رو نخواهد داشت، زیرا آینده جمع جبری لحظه های کنونی ماست نه چیز دیگر. بنابراین در چنین جامعه ای از آینده گفتن و برای آینده فکر کردن و قلم زدن ارزشمند و تأثیرگذار است.

وی با اشاره به شخصیت معتدل نویسنده آثار رونمایی شده در مراسم گفت: دبیری مهر مکرر در کتاب هایش، دغدغه های چهارگانه عدالت، آزادی، رفاه و امنیت را طرح و برای تقویت آنها بحث می کند که البته اینها چهار گفتمان غالب سیاسی ایران در دوران مدرن بوده و هست، اما باید به این مهم هم توجه کنیم که این گفتمان ها همگی موجب غفلت ما از طبیعت و محل زیست انسانی ما شده اند و امروز و فردا همین طبیعت با بی آبی و گرما و خشکسالی و آلودگی هوا به جنگ ما خواهد آمد و فضای زیست ما را تنگ خواهد کرد، مگر آنکه به این گفتمان هم توجه کنیم.

نورالله مرادی نیز در این مراسم با تأکید بر اینکه نویسنده آثار رونمایی شده همواره در مقالات و نوشته ها و سخنرانی ها دغدغه رفاه مردم و کارآمدی دولت را داشته و دارد افزود: در مباحث مطرح شده در این سه کتاب تلاش شده زمینه های نظری افزایش اقتدار نظام سیاسی در راستای ارتقای رفاه مردم و توسعه همه جانبه  مطرح شود و رویکردهای تک سویه به توسعه به شدت نفی و رد شده است.

حجت الله عباسی نیز در این مراسم با اشاره به دانش آموختگی دبیری مهر در علوم سیاسی و دو دهه کنش رسانه ای او در ایران و فهم به روزی که از فضای بین الملل دارد، افزود: توجه نویسنده به اهمیت رسانه ها و ارتباطات نوین در فهم مسایل سیاسی و امنیتی و فرهنگی از نقاط قوت این آثار است.. 

عباسی با تأکید بر اینکه در جهان امروز تنها کتابهایی مورد استقبال قرار می گیرند که بتوانند بین نظریه های علوم انسانی و واقعیتهای جامعه پیوند برقرار کنند، افزود: آثار قبلی دکتر دبیری مهر و کتابهای جدید او هیچ گاه در فضای انتزاعی نبوده و همواره ضمن برخورداری از مبانی علمی و نظری، ناظر به دردها و مشکلات و مسائل جاری جامعه بوده است.

در ابتدای این مراسم امیر دبیری مهر، مولف آثار رونمایی شده ضمن معرفی کتابهای سه گانه خود و اینکه این آثار محصول پژوهشهای ١٥ سال اخیر او در حوزه های سیاسی، رسانه ای، فرهنگی و اجتماعی و امنیتی است، گفت: در همه جوامع مسائل و مشکلات وجود دارد، فقط برخی کشورها سازوکار فهم و تحلیل مشکلات را دارند و سیاست مداران شان دانش و جرأت انتخاب بهترین تصمیم از میان راه حل های کارشناسی را دارند از این رو توسعه یافته اند، اما برخی کشور ها نه درک و شناخت درستی از مشکلات خود دارند و نه اجازه ارائه راه حل ها را توسط متخصصان می دهند و از همه دردناک تر اینکه سیاستمداران آنها قدرت انتخاب گزینه کارشناسی برتر و بهتر را برای تأمین امنیت و منافع ملی ندارند و در نتیجه وضعیت این کشورها همیشه در بحران و شبه بحران است.

دبیری مهر با تأکید بر اینکه مشکلات امروز ایران نه صرفاً اقتصادی و نه صرفاً سیاسی و نه صرفاً بین المللی است، گفت: انباشت مشکلات امروز حکمرانی کشور قابل حل توسط مهندسان و پزشکان و روحانیان نیست، بلکه در این فضا تصمیمات مهم را حکیمان سیاسی می توانند اتخاذ کنند، یعنی کسانی که به موضوعات نگاه چند جانبه و چند وجهی و تاریخ مند و متضمن منافع ملی داشته باشند و پیش نیاز نظری این نگاه توجه به مطالعات بین رشته ای است و در کتابهای اخیر تلاش شده رویکرد بین رشته ای تقویت شود.

نظر شما