شناسهٔ خبر: 55888 - سرویس کتاب و نشر
نسخه قابل چاپ

دموکراسی در محیط کار درمانی برای عارضه سرمایه‌داری

دموکراسی نظامی با محوریت «بنگاه‌های خویش‌فرمایی» کارگران را در جایگاه ضبط‌کننده و توزیع‌کننده مازادی که خود تولید می‌کنند قرار می‌دهد.

دموکراسی در محیط کار

درمانی برای عارضه سرمایه‌داری

ریچارد ولف

مترجم: مهرداد (خلیل) شهابی و میرمحمود نبوی

ناشر: اختران

تعداد صفحه: ۲۱۴ صفحه

قیمت: ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان

نظامی با محوریت «بنگاه‌های خویش‌فرمایی» کارگران را در جایگاه ضبط‌کننده و توزیع‌کننده مازادی که خود تولید می‌کنند قرار می‌دهد. بنابراین، دولت با کسب درآمد مالیاتی از محل مازاد «بنگاه‌های خویش‌فرمایی کارگران» از کارگزاری طبقه سرمایه‌دار فاصله خواهد گرفت و بر کارگران خویش‌فرما تکیه خواهد کرد.

نظر شما