شناسهٔ خبر: 56750 - سرویس دیگر رسانه ها
نسخه قابل چاپ

کرسی ترویجی «نقد فرهنگ کار در سازمان های ایرانی» برگزار می شود

کرسی ترویجی «نقد فرهنگ کار در سازمان های ایرانی» با ارائه سمیه توحیدلو برگزار می شود.

به گزارش فرهنگ امروز به نقل از مهر؛  با همکاری دبیرخانه هیئت حمایت از کرسی های نظریه پردازی نقد و مناظره بیست وهشتمین کرسی ترویجی با رویکرد عرضه و نقد ایده علمی با عنوان «نقد فرهنگ کار در سازمان های ایرانی» برگزار می شود.

ارائه دهنده این کرسی سمیه توحید لو و ناقدین جلسه هم نعمت الله فاضلی و علی ربیعی هستند.

مدیریت علمی جلسه را  فاطمه براتلو و مدیریت اجرایی آن هم طاهره ایشانی به عهده دارد.

کرسی ترویجی «نقد فرهنگ کار در سازمان های ایرانی» روز سه شنبه ۲۴ مهر ۹۷ ساعت ۱۰ الی ۱۲ در سالن اندیشه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می شود.

نظر شما