شناسهٔ خبر: 58045 - سرویس دیگر رسانه ها
نسخه قابل چاپ

کارگاه فلسفه و کتاب درسی در «سمت» برگزار شد

کارگاه «رویکردهای فیلسوفان تعلیم و تربیتی درباره برنامه درسی و کتاب درسی» در سازمان «سمت» برگزار شد.

به گزارش فرهنگ امروز به نقل از مهر؛ «کارگاه رویکردهای فیلسوفان تعلیم و تربیتی در باره برنامه درسی و کتاب درسی»، توسط پژوهشکده سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت) و با حضور اعضای هیأت علمی این سازمان، برگزار شد.

در این کارگاه ملیحه صابری عضو هیأت علمی سازمان «سمت»، درباره مسئله اهمیت تعلیم و ترتیب از دیدگاه فلاسفه و رویکردهای آنان در موضوع برنامه و کتاب درسی، مطالبی را عرضه کرد. 

مدرس این کارگاه با بررسی انواع رویکردهای فلسفی ایده آلیستی، رئالیستی، ناتورالیستی، پراگماتیسمی، اگزیستانسیالیستی و رویکردهای معاصر دیگر، به شیوه‌های تعلیم و تربیت، آموزش و پرورش و نقش معلم در هر رویکرد پرداخت و در پایان نگرش‌های مختلف را مقایسه و نقد کرد.

نظر شما