شناسهٔ خبر: 58300 - سرویس کتاب و نشر
نسخه قابل چاپ

پنج نوشتار درباره تکنیک درمان روان‌کاوانه

2 روان‌درمانی روشمند و حرفه‌ای بی‌تردید براساس روان‌کاوی فروید به وجود آمد و در جهت‌های مختلف شکل گرفت و به مکتب‌های گوناگون منشعب شد.

پنج نوشتار درباره تکنیک درمان روان‌کاوانه

زیگموند فروید

مترجم: محمد مبشری

ناشر: نیلوفر

تعداد صفحه: ۹۶ صفحه

قیمت: ۱۲ هزار تومان

روش درمانی فروید از ران‌شناسی نوینی برخاسته بود که آن را با نام «روان‌کاوی» می‌شناسیم و در مرحله نخستین شکل‌گیری این روش براساس تجربه‌های بالینی یوزف برویر و همکار جوان او زیگموند فروید در مجموعه مقاله‌هایی با عنوان «مطالعاتی درباره هیستری» (۱۸۹۵) به جامعه پزشکی آن زمان معرفی شد. سپس با انتشار «تعبیر رویا» به قلم فروید دانش روان‌کاوی پا گرفت و با شتابی شگفت‌انگیز در همه جوامع متمدن جهان منتشر شد چنانکه تا نیمه قرن بیستم روان‌کاوی را مترادف روان‌درمانی می‌پنداشتند، حال آنکه درمان روان‌کاوانه فقط بخشی از روان‌کاوی است و روان‌درمانی به معنای عام، در همه گونه‌های دیگر درمان نیز حضور داشته است. اما روان‌درمانی روشمند و حرفه‌ای بی‌تردید براساس روان‌کاوی فروید به وجود آمد و در جهت‌های مختلف شکل گرفت و به مکتب‌های گوناگون منشعب شد.

نظر شما