شناسهٔ خبر: 58939 - سرویس کتاب و نشر
نسخه قابل چاپ

مخزن‌الاسرار

مخزن الاسرار این اثر ضمن دربرداشتن متن مخزن الاسرار حاوی تصحیح و توضیح کامل احمدنژاد پیرامون آن است و می تواند به عنوان کتاب درسی برای دانشجویان نمونه خوبی باشد.

مخزن‌الاسرار

الیاس بن یوسف نظامی

تصحیح و توضیح: کامل احمدنژاد

ناشر: اختران

تعداد صفحه: ۲۴۰ صفحه

قیمت: ۲۹ هزار تومان

کتاب مخزن الاسرار نخستین مثنوی و مشکل ترین اثر نظامی (بزرگ ترین شاعر قرن ششم و یکی از پنج شاعر بزرگ ایران) است که آن را به بهرام شاه، صاحب ارزنجان، تقدیم کرده است. کتاب مخزن الاسرار نخستین مثنوی و مشکل ترین اثر نظامی (بزرگ ترین شاعر قرن ششم و یکی از پنج شاعر بزرگ ایران) است که آن را به بهرام شاه، صاحب ارزنجان، تقدیم کرده است. این کتاب دربرگیرنده خواندن مردم به خودشناسی، خداشناسی و گزینش ویژگی‌های پسندیده اخلاقی است و در بحر سریع مسدس (مفتعلن مفتعلن مفتعل) سروده شده. این اثر ضمن دربرداشتن متن مخزن الاسرار حاوی تصحیح و توضیح کامل احمدنژاد پیرامون آن است و می تواند به عنوان کتاب درسی برای دانشجویان نمونه خوبی باشد. این اثر ضمن دربرداشتن متن مخزن الاسرار حاوی تصحیح و توضیح کامل احمدنژاد پیرامون آن است و می تواند به عنوان کتاب درسی برای دانشجویان نمونه خوبی باشد.

نظر شما