شناسهٔ خبر: 59340 - سرویس کتاب و نشر
نسخه قابل چاپ

خالی بند (کمدی در پنج پرده و به نثر)

خالی بند خالی‌بند آخرین نمایشنامه اونوره دو بالزاک است. شخصیت محوری این نمایشنامه مرکاده، سوداگر ماهری است که اخلاق و اصول را برای رسیدن به خواسته‌های خویش زیرپا می گذارد و از سوی طلبکاران متعددش تحت فشار قرار گرفته است.

خالی بند (کمدی در پنج پرده و به نثر)

اونوره دو بالزاک

مترجم: پرویز احمدی نژاد

ناشر: حکمت سینا

تعداد صفحه: ۲۹۶ صفحه

قیمت: ۴۲ هزار تومان

اُنوره دو بالزاک نویسنده نامدار فرانسوی است که او را پیشوای مکتب واقعگرایی اجتماعی می‌دانند. واقع‌گرایی عریان و بدبینی بالزاک به سرشت انسانی که در آثارش هویداست، او را زمینه‌ساز ایجاد جنبش طبیعتگرایی در ادبیات فرانسه کرده‌است. دغدغه همیشگی بالزاک در طول فعالیت ادبیاش این بود که از طریق تئاتر به شهرت و ثروت دست یابد. او در فعالت تئاتریاش از نظریه و سبک مشخصی دفاع و پیروی نمیکرد. گرچه نمایشنامههای موفق او را میتوان به جرات رئالیستی دانست. خالیبند آخرین نمایشنامه اوست. شخصیت محوری این نمایشنامه مرکاده، سوداگر ماهری است که اخلاق و اصول را برای رسیدن به خواستههای خویش زیرپا می گذارد و از سوی طلبکاران متعددش تحت فشار قرار گرفته است.

نظر شما