خالی بند

کل اخبار:1

  • خالی بند ۱۳۹۸-۰۴-۰۹ ۱۴:۳۵

    خالی بند (کمدی در پنج پرده و به نثر)

    اونوره دو بالزاک

    خالی‌بند آخرین نمایشنامه اونوره دو بالزاک است. شخصیت محوری این نمایشنامه مرکاده، سوداگر ماهری است که اخلاق و اصول را برای رسیدن به خواسته‌های خویش زیرپا می گذارد و از سوی طلبکاران متعددش تحت فشار قرار گرفته است.