شناسهٔ خبر: 59604 - سرویس دیگر رسانه ها
نسخه قابل چاپ

کارگاه بررسی تحلیلی مکتب فلسفی پراگماتیسم برگزار می‌شود

کارگاه بررسی تحلیلی مکتب فلسفی پراگماتیسم ۲۰ تیرماه در مجمع عالی حکمت اسلامی مشهد برگزار می‌شود.

کارگاه بررسی تحلیلی مکتب فلسفی پراگماتیسم برگزار می‌شود

به گزارش فرهنگ امروز به نقل از ایبنا؛ به همت گروه فلسفه مجمع عالی حکمت اسلامی کارگاه بررسی تحلیلی مکتب فلسفی پراگماتیسم با ارائه مجتبی درایتی استاد دانشگاه فردوسی مشهد پنج شنبه ۲۰ تیرماه از ساعت ۸ تا ۱۷ در نبش سناباد ۳۳، پلاک ۳۰۷ برگزار می‌شود.


در این کارگاه یک روزه در طی چهار جلسه به بررسی ریشه‌های شکل گیری و مبانی مکتب پراگماتیسم و دیدگاه‌های برخی چهره‌های اصلی این مکتب پرداخته خواهد شد.

در جلسه نخست ریشه‌های تاریخی شکل گیری پراگماتیسم به طور خاص با توجه به فلسفه هیوم و کانت و نیز مبانی عام مکتب پراگماتیسم پرداخته خواهد شد. در جلسه دوم به فلسفه پرس به عنوان نخستین فیلسوف پراگماتیسم و وجوه فلسفه وی پرداخته خواهد شد. در جلسه سوم به ویلیام جیمز و در جلسه چهارم تفکر پراگماتیستی دیوئی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

در انتها در مورد چهره‌های پراگماتیست متاخر به طور خاص ریچارد رورتی سخن گفته خواهد شد.

منابع برای مطالعه:
شفلر، اسرائیل، چهار پراگماتیست، ترجمه محسن حکیمی، تهران، نشر مرکز، ویرایش دوم، ۱۳۸۱
جیمز، ویلیام، پراگماتیسم، ترجمه عبدالکریم رشیدیان، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۷۵٫
نقیب زاده، میر عبدالحسین، نگاهی به نگرش های فلسفی سده بیستم، تهران، طهوری، ۱۳۸۷٫
کواین، دیویدسن، رورتی، در مسیر پراگماتیسم، ترجمه مرتضی نوری، تهران، نشر مرکز، ۱۳۹۲٫
Talisse, Robert B. & Aikin, Scott F., Pragmatism: A Guide for the Perplexed, New York, Continuum, ۲۰۰۸.

نظر شما