شناسهٔ خبر: 60117 - سرویس دیگر رسانه ها
نسخه قابل چاپ

به قلم بیژن عبدالکریمی؛ کتاب تفکر به منزله کنش سیاسی منتشر شد

کتاب تفکر به منزله کنش سیاسی تألیف بیژن عبدالکریمی به همت انتشارات نقد فرهنگ منتشر شد.

کتاب تفکر به منزله کنش سیاسی منتشر شد

به گزارش فرهنگ امروز به نقل از مهر؛  کنشگران سیاست زده و سیاست پیشه بی محابا شعار می‌دهند، رجز می‌خوانند. تبلیغ می‌کنند. امید می‌بخشند و پیوسته از دردها و راه حل‌ها سخن گفته، جامعه را به سوی خویش دعوت می‌کنند، اما متفکران تنها به طرح پرسش می‌پردازند و جامعه، سیاست، سیاست‌پیشه‌گان و کنش‌گران اجتماعی را با این پرسش‌ها روبرومی کنند که آیا به راستی آنان فهم درستی از مسائل دارند؟ مبنای وعده‌ها و امیدهایشان چیست؟ چه ضمانتی برای تحقق شعارهایشان وجود دارد؟ آیا صرف خواستها و حدیث‌های آرزومندی آنان می‌تواند مبنایی برای تحقق آرمانها و ایده‌هایشان قرار گیرد؟ آیا ما برای فهم زیست جهان کنونی و معضلات و بحران‌های خود با موانع سترگ متافیزیکی مواجه نیستیم؟ آیا برای تحقق آرمان یمان نباید گوشه چشمی نیز به تاریخ و امکانات تاریخی مان داشته باشیم؟

این اثر درصدد است تا نشان دهد که چگونه تفکرحکمی و فلسفی می‌تواند ما را در فهم مسائل مان و یافتن افق‌هایی حقیقی به منظور مواجهه راستین با آنها یاری رساند و نیز از هدر دادن سرمایه‌های عظیم مادی و معنوی و امکانات تاریخی جلوگیری نماید. به این اعتبار، تفکر خود کنشی سیاسی در عمیق‌تری و اثرگذارترین معنای کلمه است.

کتاب تفکر به منزله کنش سیاسی تألیف بیژن عبدالکریمی به همت انتشارات نقد فرهنگ به بهای ۳۸,۰۰۰ تومان اخیراً منتشر شد.

نظر شما