کنش سیاسی

کل اخبار:2

 • ۱۳۹۸-۰۶-۱۳ ۱۰:۳۰

  به قلم بیژن عبدالکریمی؛ کتاب تفکر به منزله کنش سیاسی منتشر شد

  کتاب تفکر به منزله کنش سیاسی تألیف بیژن عبدالکریمی به همت انتشارات نقد فرهنگ منتشر شد.

 • کتاب ۱۳۹۶-۰۳-۰۱ ۱۰:۰۴

  آیا خواندن یک کنش سیاسی است؟

  خواندن، خلأ و کنش سیاسی

  خواندن به‌خودی‌خود کنش سیاسی محسوب نمی‌شود، اما این دو مسئله در یک تقابل دوسویه بسیار نزدیک هم قرار دارند؛ خواندن همواره منجر به آگاهی می‌شود و این آگاهی مطالبات تازه‌ای را به همراه می‌آورد و مطالبات تازه کنش‌های سیاسی و اجتماعی را بر یک جامعه بار می‌کند. آگاهی از ندانستن می‌تواند پایان جهل و آغاز آگاهی ما باشد؛ و آگاهی از خلأ پرناشدنی خواندن و کنش سیاسی می‌تواند ما را به‌سوی عمل سیاسی خوب هدایت کند.