شناسهٔ خبر: 60733 - سرویس دیگر رسانه ها
نسخه قابل چاپ

نشست زبان بستگی و ظرفیت های فرم جستاری: بازخوانی غرب زدگی آل احمد

نشست «زبان بستگی و ظرفیت های فرم جستاری: بازخوانی غرب زدگی آل احمد» با سخنرانی آیدین کیخایی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می شود.

نشست زبان بستگی و ظرفیت های فرم جستاری: بازخوانی غرب زدگی آل احمد

به گزارش فرهنگ امروز  به نقل از مهر؛  نشست «زبان بستگی و ظرفیت های فرم جستاری: بازخوانی غرب زدگی آل احمد» با سخنرانی آیدین کیخایی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می شود.

این نشست شنبه ۲ آذر ۹۸ ساعت ۱۶ تا ۱۸ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی واقع در بزرگراه کردستان، خیابان دکتر آئینه وند(۶۴ غربی) برگزار خواهد شد.

نظر شما