شناسهٔ خبر: 60754 - سرویس دیگر رسانه ها
نسخه قابل چاپ

معرفی دائرةالمعارف بزرگ خط ؛ تاریخ خط و خوشنویسی

دائرةالمعارف بزرگ خط ؛ تاریخ خط و خوشنویسی؛ تالیف علی اصغر مقتدائی در دو جلد با همکاری مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی منتشر شده است.

به گزارش فرهنگ امروز به نقل از دبا؛ خوشنویسی با پیشینۀ کهن خود در تاریخ هنر اسلامی از پایگاه ویژه و رفیعی برخوردار است. خوشنویسان با الهام از فرهنگ غنی اسلام در مقام مدرس اخلاق و احیاگر ارزش های والای انسانی به روح معنوی مفاهیم اسلامی، جلوه خاصی بخشیده اند.

این هنر در طول عمر پربار خویش از آلایش ها برکنار مانده و شاید بتوان گفت که خوشنویسی تنها هنری است که اسیر قالب های وارداتی نگردیده و هیچ گاه هویت اصیل و اسلامی خود را از دست نداده و همواره قابلیت خود را برای ثبت و ارائه آثار برجسته به گونه ای جاودانه به اثبات رسانده است.

مجموعه حاضر، تاریخ خط و خوشنویسی در ایران و سایر کشورهای جهان است که حاصل ده سال تحقیق و نگارش و هفت سال پژوهش و بازنگری، و تطابق دست نوشته ها با منابع اصلی بوده و بنابه ضرورت و نیاز محققان و پژوهشگران، دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی،خوشنویسان و هنرمندان به رشته تحریر درآمده است. این کتاب در 20 فصل تدوین گردیده و مباحث و مطالب زیر مورد توجه قرار گرفته است:

فصل اول: آیات و احادیث دربارۀ خط و خوشنویسی

فصل دوم: تاریخ پیدایش خطوط باستانی

فصل سوم: تاریخ پیدایش خط در جهان

فصل چهارم: تاریخ پیدایش خط در ایران

فصل پنجم: پیدایش خط عربی

فصل ششم: خط کوفی

فصل هفتم: خط های رایج بعد از کوفی تا اقلام سته

فصل هشتم: اقلام سته

فصل نهم: تعلیق، نستعلیق، شکسته نستعلیق

فصل دهم: ابداع خطوط مختلف

فصل یازدهمابداع خطوط مختلف در ایران

فصل دوازدهم: خوشنویسی در مهرسازی و حکاکی

فصل سیزدهم: خط روی سکه ها و اسکناس ها

فصل چهاردهم: خوشنویسان کشورهای اسلامی( به جز ایران )

فصل پانزدهم: خط در گرافیک

فصل شانزدهم: اعداد و ارقام

فصل هفدهم: ابزار و ادوات خوشنویسی

فصل هجدهم: آداب خوشنویسی

فصل نوزدهم: زنان خوشنویس

فصل بیستم: کتاب شناسی

پیوست

این کتاب دارای، 20 فصل، 2450 نمونه خط و تصویر، 56 جدول، 10 نقشه، سه چارت، 526 وازۀ لاتین و 264 بیت شعر می باشد. همچنین شرح و نام 860 نوع خط، نام خوشنویسان ایران از صدر اسلام، نام بیش از 4500 خوشنویس کشورهای اسلامی به جز ایران و نام حدود 1000 نفر از زنان خوشنویس قدیم و معاصر آمده است.

دائرةالمعارف بزرگ خط ؛ تاریخ خط و خوشنویسی تالیف علی اصغر مقتدائی در دو جلد توسط نشر آراد کتاب با همکاری مرکزدائرةالمعارف بزرگ اسلامی منتشر گردیده است.

نظر شما