شناسهٔ خبر: 62567 - سرویس دیگر رسانه ها
نسخه قابل چاپ

به کوشش مصطفی مهرآئین؛ «مدرنیسم اسلامی، ناسیونالیسم، بنیادگرایی اسلامی» ترجمه می‌شود

کتاب مدرنیسم اسلامی، ناسیونالیسم، بنیادگرایی اسلامی: اپیزود و گفتمان اثر منصور معدل به کوشش مصطفی مهرآئین در حال ترجمه است.

«مدرنیسم اسلامی، ناسیونالیسم، بنیادگرایی اسلامی» ترجمه می‌شود

به گزارش فرهنگ امروز به نقل از مهر؛ کتاب مدرنیسم اسلامی، ناسیونالیسم، بنیادگرایی اسلامی: اپیزود و گفتمان اثر منصور معدل، استاد ممتاز دانشگاه مریلند، به کوشش مصطفی مهرآئین در حال ترجمه است.

وی در این باره گفت: در کتاب جامعه شناسی فرهنگ با نظریه روبرت وسنو در خصوص رابطه اندیشه و ساختار اجتماعی آشنا شدیم. وسنو در پژوهش خود در پی پاسخ گفتن به سه پرسش بنیادی دربارۀ جنبش‌های ایدئولوژیک اصلاح دینی، روشنگری و سوسیالیسم اروپایی است: چه شرایطی زمینه‌ساز شکل‌گیری این جنبش‌های ایدئولوژیک در تاریخ تحول سرمایه‌داری اروپا شد؟ چه عواملی منابع و فضای اجتماعی لازم برای تولید و رشد این گفتمان‌های فرهنگی را فراهم آورد؟ و چه عواملی ساختار درونی و محتوای این گفتمان‌ها را تعیین کرد؟

مهرآئین افزود: آنچه پژوهش وسنو را از پژوهش‌های پیشین متمایز می‌کند این است که او پاسخش را مبتنی بر دریافتی تازه از فرهنگ (دریافت «عینی» از فرهنگ و ایدئولوژی) و ساختار اجتماعی (ساختار به‌عنوان «بانک یا ذخیرۀ منابع») مطرح می‌کند. او در تقابل با سه نظریۀ تطابق فرهنگی، مشروعیت طبقاتی و محرومیت نسبی و با به چالش کشیدن مفروضات «ذهن‌گرایانه» آنها، رویکردی تازه به مکانیسم‌های رابط میان اندیشه و ساختار اجتماعی عرضه می‌کند.

این جامعه شناس تصریح کرد: در این کتاب منصور معدل مبتنی بر نظریه تحول فرهنگی و فکری روبرت وسنو به تحول جریان‌های فکری در جهان اسلام، از جمله ایران، هند، مصر، سوریه، اردن و الجزایر می‌پردازد. این کتاب نمونه‌ای برجسته از پژوهش در حوزه جامعه شناسی تاریخی تحول فکری است. امیدوارم زودتر این ترجمه را به پایان ببرم و متن کتاب در اختیار مخاطبان قرار گیرد.

نظر شما