شناسهٔ خبر: 64983 - سرویس اندیشه
نسخه قابل چاپ

شأن وجودی و معرفت‌شناختی زیبایی در فلسفه سهروردی بررسی می‌شود

دهمین و یازدهمین نشست‌های درس گفتارهایی درباره سهروردی با عنوان «شأن وجودی و معرفت شناختی زیبایی در فلسفه سهروردی» چهارشنبه ۲۱ و ۲۸ اردیبهشت در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار می‌شوند.

فرهنگ امروز: دهمین و یازدهمین نشست از مجموعه درس گفتارهایی درباره سهروردی با عنوان «شأن وجودی و معرفت شناختی زیبایی (امر زیبا) در فلسفه سهروردی» با حضور محمد رحیمیمان شیرمرد، عضو هیأت علمی دانشگاه کردستان روزهای چهارشنبه ۲۱ و ۲۸ اردیبهشت برگزار می‌شوند.

صورت‌بندی سلسلە مراتبی در جهان‌شناسی سهروردی، تجلی جهانی مبتنی بر افاضات و تبلور نور و تبیین حاصل از آن، ساحتی زیباشناسانە و بە تبع آن وجهی هنری بە اندیشە وی می‌بخشد.

تقسیم عالم بە جهان صغیر و کبیر و طراحی خیال متصل و منفصل در میانە عوالم معقول و محسوس، جهانی شفاف و سرشار از رمز و رنگ را بە نمایش می‌گذارد. علاوە بر این، تبیین صور معلقە و عالم خیال میان دو جهان عقلانی و حسانی و طرحی سلسلە مراتبی و مشکک از نورالانوار تا انوار اسفهبدیە، زمینەای را فراهم می‌کند تا جهانی زیباشناختی و هنری در عرصە فلسفە ظاهر شود. از این منظر می‌توان با بازسازی یک نظریە زیبایی مبتنی بر رویکرد سهروردی، ویژگی‌های هنر اشراقی را دستەبندی کرد.

این‌نشست‌ها روزهای چهارشنبه ۲۱ و ۲۸ اردیبهشت از ساعت ۱۵ به صورت مجازی برگزار می‌شوند و علاقه‌مندان می‌توانند آن‌ها را از صفحه مجازی مرکز فرهنگی شهر کتاب و صفحه این مرکز در آپارات پیگیری کنند.

نظر شما