«کالیگولا»

کل اخبار:2

  • ۱۳۹۴-۰۷-۰۴ ۱۲:۲۰

    کامو با طعم ثروت، تجمل و مصرف‌گرایی

    نمایش «کالیگولا» همایون غنی‌زاده با آنکه کلیتش همان نوشته کامو است؛ اما ماهیتش خبر از جریان دیگری می‌دهد که چندان کامویی نیست. این یادداشت بر آن است این سوال را مطرح کند آیا خوانش یک کارگردان از متن باید وفادار به اندیشه مؤلف متن باشد یا خیر.

  • ۱۳۹۴-۰۴-۰۲ ۱۲:۱۰

    «کالیگولا» با صابر ابر برمی‌گردد

    نمایش «کالیگولا» به کارگردانی همایون غنی‌زاده بار دیگر به صحنه می‌رود.