آرش نصر اصفهانی

کل اخبار:1

  • تهران ۱۳۹۸-۰۳-۲۵ ۱۵:۵۷

    تهران ۵۶

    محسن گودرزی- آرش نصر اصفهانی

    این کتاب درواقع گزارشی است که شورای نظارت بر گسترش شهر تهران در سال ۱۳۵۶ در خصوص مشکلات این شهر ارائه داده است و نسبت به توسعه نامتوازن تعمیق نابرابری و کم‌اثری سیاست‌های موجود هشدار می‌دهد