آمارتیاسن

کل اخبار:2

 • منوچهری ۱۳۹۴-۰۳-۲۵ ۱۰:۱۲

  گفتاری از عباس منوچهری در همایش «آینده‌ی فرهنگ»؛

  فراسوی رنج و رؤیا: «توسعه‌ی انسانی» به‌مثابه یک پارادایم فرهنگی

  برخی متفکرین آینده‌ی فرهنگ را آینده‌ی انسان می‌دانند، این در حالی است که مدرنیته تکامل بشر را یک ضرورت تاریخی می‌دانست و تجلی آن را بیش و پیش از هر جایی در پیشرفت اقتصادی می‌دید. توسعه‌ی اقتصادی با تفکر تکنیکی تمهید شده است و انسان را موجودی اقتصادی محسوب کرده است. نتایج توسعه‌ی اقتصادی تکنیکی، ناخشنودی‌ها و رنج‌های بسیاری نیز به بار آورده است.

 • آمارتیاسن ۱۳۹۳-۰۴-۰۱ ۰۹:۳۸

  بررسی نگاه آمارتیاسن به مقوله‌ی توسعه؛

  آمارتیاسن چگونه برنده‌ی جایزه‌ی نوبل شد؟

  نگاهی به اندیشه‌ی آمارتیاسن به‌خوبی بیانگر این مهم است که در دعوای دو نوع تفکر اراده‌گرایی و ساخت‌گرایی او یک اراده‌گرای غیرمنعطف است. این نکته ازآن‌جهت مثبت به نظر می‌آید که در اندیشه‌ی آمارتیا سن کمتر جایی برای تفکرات دترمینیستی باقی می‌ماند. به زبان دیگر در تفکر او کارگزار از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.