از گور بازگشته

کل اخبار:1

  • جلد ۱۳۹۷-۰۳-۰۷ ۱۱:۴۲

    شماره ۲۲ فرهنگ امروز منتشر شد؛

    یک عکس و غلبۀ حاشیه بر متن

    شماره جدید فرهنگ امروز، پیش از توزیع و تنها با انتشار جلد آن در شبکه‌های اجتماعی واکنش‌های زیادی به همراه داشته و توجه بسیاری از اهالی علوم انسانی را به خود جلب کرده است. واکنش به پرونده تاریخ این شماره که به بهانه کشف جسد منتسب به رضاشاه در شهر ری منتشر شده است همچون قضاوت‌های تاریخی در مورد رضاشاه متناقض و متعارض بوده است.